Driestar College mag docent om theaterstuk ontslaan

mainImage
Driestar College mag docent om theaterstuk ontslaan

Het Driestar College mag de arbeidsovereenkomst met docent en theatermaker Arjan van Essen ontbinden. Dat heeft onafhankelijke identiteitscommissie maandagavond uitgesproken. De Goudse scholengemeenschap stelde docent Van Essen eind augustus op non-actief omdat hij een theatervoorstelling maakt over zijn verleden als gokverslaafde. Theater is volgens het Driestar College onverenigbaar met de identiteit van de reformatorische school.

Van Essen was jarenlang gokverslaafd, totdat hij eind 2008 bij De Hoop in therapie ging. Hij vergokte 25 jaar geld van anderen, tonnen in totaal. Schokkend, zeker als je een prominent SGP’er bent, met ook nog vooraanstaande rollen binnen kerk en de reformatorische stichting Woord & Daad. Van Essen deed er binnen zijn godshuis schuldbelijdenis voor en onderwierp zich daarbuiten aan vijf jaar schuldsanering. Hij vond het nu mooi en tijd voor een theaterproductie over zijn aangrijpende levensverhaal: de gokverslaafde die zichzelf speelt. Op 3 november is de première van het theaterstuk over zijn leven: Kop of Munt. Het nieuws van de opvoering van het toneelstuk kwam eind augustus ook bij zijn werkgever het Driestar College binnen. En ja, het heeft hem zijn kop gekost. Het Driestar College heeft Van Essen de wacht toegezegd.

Onverenigbaar
Van Essen heeft het Driestar College naar eigen zeggen al in maart in het/zijn verhaal meegenomen. De reformatorische school promoveerde hem zelfs tussentijds tot sectievoorzitter Nederlands. En vertelde hem begin september dat hij niet meer welkom is. Reden: theater is onverenigbaar met de identiteit van de reformatorische school. Stoppen met theater of exit, zo werd hem verteld.

Van Essen koos voor het laatste en zit nu in een juridische procedure met de school. De school is een ontslagprocedure gestart en wenst niet te praten over het geschil. ,,Bijzonder jammer", aldus Van Essen. ,,Ik zou liever het gesprek, een discussie met de school willen aan gaan.  Laten we het erover hebben: waarom past theater niet binnen de reformatorische school, waarom gaat een grote organisatie zo met haar mensen om. Dit is slecht voor alle partijen, maar zeker voor onze leerlingen. We geven ze een slecht voorbeeld. En dat vind ik nog het meest kwalijke."

Maandag werd Van Essen uitgenodigd om voor een commissie te verschijnen. Deze commissie wordt gefaciliteerd door een schoolbegeleidingsdienst en een soort reformatorische vakbond. Er zitten dominees, rechters en politici in. Deze hebben naast hun andere vaardigheden ook een juridische achtergrond. Allen zijn afkomstig uit de reformatorische wereld.

Bijbelse kaders
Mr. A. Klaassen, advocaat van het Driestar College, zei dat de bestuurders eisen mogen stellen die nodig zijn tot verwezenlijking van de grondslag en dat medewerkers zich verplichten zich daaraan loyaal te conformeren. „In een veranderende tijd probeert de school cultuuruitingen te blijven toetsen aan Bijbelse kaders. De school blijft uitdragen: We behoren niet in dat theater.”

De VGS-commissie wees Van Essen erop dat reformatorische scholen erop worden afgerekend als ze niet consistent zijn in hun beleid. Het Driestar College heeft bij de kerndoelen van de onderbouw vrijstelling voor het onderdeel theater. De andere reformatorische middelbare scholen hebben aangegeven rond theater en toneel dezelfde beleidslijn als het Driestar College te volgen.

Roeping
Van Essen stelde het als een roeping te zien zijn boodschap in deze vorm uit te dragen en daarom niet bereid te zijn van het plan af te zien. De commissie wees hem erop dat het vervaardigen van een theaterproductie door een docent niet past binnen de identiteitskaders van de school.

De schoolleiding laakte het feit dat Van Essen nadat hij op non-actief was gesteld de publiciteit zocht en ook leerlingen met zijn visie benaderde, terwijl de school uit het oogpunt van vertrouwelijkheid niet op het conflict wilde ingaan. De commissieleden vroegen waarom Van Essen geen rekening heeft gehouden met de opvattingen in een groot deel van de achterban van de school over toneel.

Nieuwe kans
De commissie stelde dat het Driestar College Van Essen in 2009 een nieuwe kans gaf door hem tot docent te benoemen en dat het daarom temeer te betreuren is dat er nu een conflict is ontstaan. De commissieleden drongen erop aan op een goede manier uit elkaar te gaan.

Het college van bestuur stelde dinsdagmorgen in een brief aan het personeel, de medezeggenschapsraad en de ouders van de leerlingen aan wie Van Essen dit jaar zou lesgeven dat er op school altijd veel respect is geweest voor de wijze waarop Van Essen zijn verleden achter zich heeft gelaten. „Dat hij jonge mensen wilde waarschuwingen voor verslavingen, is in hem te prijzen. Daarover gaat ons geschil dan ook zeker niet; het gaat over de vorm waarin hij die waarschuwing wilde geven en over de transparantie daarover.”

https://goudsdagblad.nl/docent-arjan-van-essen-moet-voor-reformatorische-commissie-verschijnen/

 


Foto: Digitaal Dagblad