De scholen zijn weer begonnen

mainImage
De scholen zijn weer begonnen

De campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ is weer begonnen. Met deze jaarlijks terugkerende campagne vraagt Veilig Verkeer Nederland automobilisten en andere weggebruikers extra alert te zijn op schoolgaande kinderen.

Elk jaar na de zomervakantie zijn ze te zien: de spandoeken en aanplakbiljetten van Veilig Verkeer Nederland (VVN) met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’. Het is één van de bekendste campagnes van Veilig Verkeer Nederland. Voor het schooljaar 2018-2019 loopt de actie in elke regio in de eerste week van het nieuwe schooljaar. De boodschap: kinderen moeten veilig naar school kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar oud zijn.

Na zomervakantie extra aandacht voor schoolgaande jeugd
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Nog te vaak zijn zij betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste drie maanden na de zomervakantie. Juist dan moet iedereen er weer aan wennen dat er schoolgaande kinderen in het verkeer zijn. Ook de kinderen zelf zijn aan het begin van het schooljaar minder oplettend; zij zitten vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Ook lopen en fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school.
Dat is ook de reden waarom Veilig Verkeer Nederland de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ na de zomervakantie voert. Automobilisten worden er extra op geattendeerd dat er weer schoolgaande kinderen aan het verkeer deelnemen.

Meeste ongelukken op school -thuisroute
Ruim 90% van alle verkeersongevallen met kinderen vindt plaats binnen de bebouwde kom op minder dan een kilometer afstand van huis. Eén op de drie ongevallen gebeurt op de school – thuisroute. Veel ongevallen worden veroorzaakt doordat een kind vanachter een voertuig de weg oploopt. Ook raken veel jonge fietsers betrokken bij ongevallen doordat ze niet goed weten hoe het zit met links afslaan en de voorrangsregels.


| Foto: Digitaal Dagblad