De Goudse Waarden verhuist tijdelijk naar PWA-kazerne

mainImage
De Goudse Waarden verhuist tijdelijk naar PWA-kazerne

Het schoolgebouw van het Lyceum-havo van De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat krijgt een complete make-over. Het gebouw dateert uit 1960 en is bouwkundig in zodanige staat dat grootschalige renovatie /vernieuwbouw noodzakelijk is. Deze ingrijpende aanpassing van het gebouw en terrein aan de Heemskerkstraat is nodig om aan de eisen van de moderne tijd en van het onderwijs van de school te kunnen voldoen.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden in schooljaar 2018-2019 worden de leerlingen gehuisvest in de nabijgelegen en leegstaande Prins Willem Alexanderkazerne. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 31 augustus om 15u00 en wordt verricht door directeur Marja van Gurp en een vertegenwoordiger van defensie. Daarna nemen leerlingen het gebouw symbolisch over.

Perfecte locatie voor leerlingen en personeel
De Goudse Waarden heeft gezocht naar een locatie waarbij de tijdelijke huisvesting bij voorkeur zo min mogelijk zou ingrijpen op de dagelijkse routine van leerlingen en personeel. De afgelopen periode zijn hiervoor diverse opties onderzocht. Het naast de school gelegen gebouw van de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne zou hiervoor bijzonder geschikt zijn.

Het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van de kazerne) en het College van Bestuur van De Goudse Waarden hebben in de afgelopen maanden deze tijdelijke huisvestingsoptie besproken. Daarna heeft De Goudse Waarden de gemeente Gouda geïnformeerd. De gemeente Gouda gaf aan positief te zijn over de voorliggende oplossing van het tijdelijke huisvestingsvraagstuk en is bereid om deze oplossing te steunen en om de PWA-kazerne 'schoolrijp' te maken. ,,Tijdens de renovatie van Heemskerkstraat 105 kunnen de leerlingen geen gebruik maken van het schoolgebouw. Daarom is elders tijdelijke huisvesting nodig voor circa 1.200 leerlingen. De verwachting is dat voor tijdelijke huisvesting een jaar tot anderhalf  jaar nodig zal zijn. Door de gemeenteraad is een budget voor tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld van in totaal € 1.450.000 euro", aldus een notitie van de gemeente.

Het Lyceum-havo is heel blij dat haar leerlingen vanaf augustus 2018 in de dichte nabijheid van de school hun lessen kunnen gaan volgen. Directeur Marja van Gurp: ,,De kazerne is een prachtige plek en het is fantastisch dat we op deze manier de voortgang van de renovatie op de voet kunnen volgen!"

Rotterdams architectenbureau
Voor de verbouwing van de Heemskerkstraat is recent het Rotterdamse architectenbureau de Jong Gortemaker Algra aangetrokken. ,,Zij hebben een schat aan ervaring met opdrachten uit de maatschappelijke sector, waaronder veel scholen. Het is hun ambitie om met aandacht en inventiviteit een kwalitatief en helder ontwerp te maken dat past bij de leefomgeving", aldus Van Gurp.

Informatieavond
De Goudse Waarden heeft op 6 juni een informatieavond gehouden voor omwonenden en geïnteresseerden over haar plannen. Deze informatieavond was bedoeld om informatie te geven over de renovatie van de Heemskerkstraat en het tijdelijke gebruik van de voormalige PWA kazerne. Van Gurp: ,,De Goudse Waarden en de gemeente Gouda hechten hierbij aan goed contact en overleg met de buurt gedurende het gehele proces. Direct omwonenden kunnen reacties en eventuele wensen bij de school en de gemeente kenbaar te maken."


| Foto: Digitaal Dagblad