CDA: lagere heffing voor sportclubs

mainImage
CDA: lagere heffing voor sportclubs

Sportclubs, muziekverenigingen, de scouting, maar onder meer ook dorpshuizen en speeltuinverenigingen profiteren vanaf volgend jaar mogelijk van een lager tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Het voorstel van regeringspartij CDA met steun van coalitiepartners ChristenUnie en D66 kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, melden de christendemocraten zelf.

Door de lagere gemeentelijke heffing kan bijvoorbeeld een lidmaatschap goedkoper, wat tot meer leden kan leiden. Of een club kan betere velden laten aanleggen.Gemeenten moeten kunnen kiezen voor een lager OZB-tarief voor verenigingen. Die vallen nog onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen. ,,Dat is eigenlijk te gek voor woorden”, aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wijst op het maatschappelijk belang van de organisaties.

De huidige praktijk leidt tot hoge rekeningen, die verenigingen amper kunnen dragen. Omtzigt wijst op een ijsvereniging die in een ijsvrij jaar het overgrote deel van de begroting aan de OZB kwijt is. Een paar gemeentes heffen eerst OZB om het daarna weer als subsidie terug te betalen. Dat is heel omslachtig, vindt Omtzigt.

De gemeentewet moet worden aangepast: gemeentes dienen de mogelijkheid te krijgen om verenigingen het (lagere) tarief van huiseigenaars op te leggen en niet meer het hoge tarief dat geldt voor bedrijven.


Foto: Digitaal Dagblad