Aantal mensen in armoede neemt af

mainImage
Aantal mensen in armoede neemt af

Nederland telde in 2016 bijna een miljoen armen, 6 procent van de bevolking. Dit is fors lager dan in 2013 toen het percentage op 7,6 procent lag en er 1,2 miljoen mensen in armoede leefden. De oorzaak is de aantrekkende economie na 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de armoede in Nederland in kaart heeft gebracht.

Het SCP heeft voor de nieuwe rapportage het begrip armoede herijkt. ,,We hebben dit jaar opnieuw gekeken naar wat mensen minimaal nodig hebben en hoeveel dit kost. Ook is opnieuw geïnventariseerd hoeveel mensen nu echt te besteden hebben.”

De FNV noemt het aantal van bijna een miljoen armen, van wie 280.000 kinderen, onacceptabel en uitzichtloos. ,,Dat is bijna één op de tien’’, aldus vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong. Een derde van de arme mensen werkt gewoon, tekent ze aan. ,,Maar ze hebben vaak geen zekerheid van werk en inkomen omdat ze een flexibel contract of oproepcontract hebben, of zzp’er zijn terwijl het werk dat zij doen vaak structureel is. Wij willen dat flexwerk duurder wordt zodat werkgevers het niet alleen als verdienmodel gebruiken.’’


Foto: Digitaal Dagblad