600 miljoen voor verandering klimaat

mainImage
600 miljoen voor verandering klimaat

Het kabinet, lokale en regionale overheden hebben dinsdagochtend in Rotterdam een akkoord getekend waarmee de komende jaren 600 miljoen euro vrijkomt om het land aan te passen aan het veranderende klimaat.

,,Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Het kabinet, provincies, gemeenten en waterschappen hebben onder meer afgesproken dat er meer groen en minder bestrating in steden komt om wateroverlast op te vangen. Verder komen er meer waterbergingen. Daaruit kan in tijden van droogte water worden gehaald.

Een stresstest moet duidelijk maken hoe kwetsbaar het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen zijn voor extreme weersomstandigheden. Vervolgens wordt in 2020 op basis van de stresstesten het geld verdeeld.


Foto: Digitaal Dagblad