Gouds Dagblad | Grote winkelcentra verstevigen hun positie

Grote winkelcentra verstevigen hun positie

mainImage

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen. Opvallend is dat de grote centra hun positie juist verstevigen. Dat is een van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2018’. Het Koopstromenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen.

Gouda is voor veel mensen uit omliggende gemeenten nog dé plek om kleding, huishoudelijke artikelen en luxe- en vrijetijdsaankopen te doen. Gouwenaars zelf doen nog net iets meer dan 51 procent van hun uitgaven in eigen stad. Ruim een kwart van de niet-dagelijkse boodschappen doen ze inmiddels online. In 2016 was dat nog 19 procent.

Gouwenaars gaven in 2018 samen 214 miljoen euro uit aan niet-dagelijkse boodschappen: 110 miljoen euro gaat naar 322 winkels in hun eigen stad, 6 procent van de bestedingen wordt gedaan in Rotterdam, 3 procent in Utrecht. Voor inwoners van de Krimpenerwaard is Gouda een gewilde bestemming: 18 procent van de uitgaven die inwoners van de Krimpenerwaard doen, worden in Gouda gedaan. Dat is meer dan in Rotterdam (10 procent).

Waar komen bezoekers vandaan die winkelen in de Goudse binnenstad?
Onderzocht is per gemeente waar bezoekers vandaan komen die komen winkelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen’.
Voor de dagelijkse boodschappen in de binnenstad komt van de bezoekers 85% uit Gouda, 3% uit Zuidplas, 1% uit Bodegraven-Reeuwijk en 7% uit Krimpenerwaard. 4% komt van toeristen. Voor de niet-dagelijkse boodschappen in de binnenstad komt van de bezoekers 59% uit Gouda, 5% uit Zuidplas, 8% uit Bodegraven-Reeuwijk, 4% uit Waddinxveen, 11% uit Krimpenerwaard, 2% uit Alphen, 2% uit Oudewater. Slechts 2% komt van bestedingen door toeristen. Het restant komt vanuit andere gebieden.

Waar doen inwoners van Gouda hun boodschappen?
Voor de dagelijkse boodschappen doet 91% dat in Gouda. 5% koopt via internet en 4% doet het min of meer toevallig elders. De niet-dagelijkse boodschappen wordt door maar liefst 25% van de Gouwenaren gedaan via internet, 51% koopt in Gouda, 3% in Utrecht, 2% in Den Haag, 6% in Rotterdam, 1% in Krimpenerwaard, 2% in Zuidplas, 1% in Delft. 9% doet het min of meer toevallig elders. Opvallend in deze cijfers is opnieuw dat er niet of nauwelijks vanuit Gouda in Zoetermeer wordt gewinkeld, terwijl Zoetermeer nu steeds wordt opgerakeld in de discussies over al dan niet een paar uur gratis parkeren. Dat is dus voor inwoners uit Gouda geen reden om naar Zoetermeer te gaan. En hoewel Leiden via reclameborden in Gouda geregeld oproept om daar te gaan winkelen gaan inwoners uit Gouda er zelden of nooit winkelen.

Het Koopstromenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen. De vorige editie was in 2016. I&O Research en DTNP voerden het onderzoek uit in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Aan het onderzoek hebben 85.000 huishoudens deelgenomen.

Grote winkelgebieden doen het goed, middelgrote centra meer onder druk
In 2018 is de eerder ingezette trend van online shoppen onverminderd doorgezet. Dit geldt met name voor de dagelijkse boodschappen waar tussen 2016 en 2018 het online aandeel verdubbelde van 1,6% naar 3,1%. Ook voor zogeheten niet-dagelijkse producten zoals kleding en elektronica groeide de online verkoop van 20,6% naar 24,2%.

Door de economische groei besteedden inwoners van de Randstad in 2018 meer dan in 2016. Een belangrijk deel hiervan kwam terecht bij webwinkels. Het aantal winkelmeters aan dagelijkse goederen is beperkt groter dan twee jaar geleden, terwijl het aantal niet-dagelijkse meters nauwelijks wijzigde. Het aantal winkels nam in die periode af met maar liefst 1.100. De centra van de grote steden kenden een groei van bestedingen, onder andere door de toename van toerisme. Een groeiende groep middelgrote winkelcentra verloor terrein en daar is ook het grootste verlies aan winkels te zien.

Combinatiebezoeken met horeca en verzorging bieden perspectief
Nieuw in het onderzoek in 2018 is de meting van combinatiebezoeken tussen winkelen en andere functies. Bijna de helft (44%) van alle winkelende consumenten combineerde winkelen met een andere activiteit. Hoe groter het winkelgebied, des te vaker bezoekt men horeca. In kleine winkelgebieden bezoekt bijna de helft van de consumenten naast een winkel ook een kapper of nagelspecialist (categorie verzorging).

Kijk hier Koopstroomonderzoek 2018 voor het hele onderzoek.

Bron: Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG)