Gouds Dagblad | Wie wil jij als burgemeester?

Wie wil jij als burgemeester?

mainImage

Na het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker is Mirjam Salet aangesteld als waarnemend burgemeester. De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zijn begonnen. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester bezitten? Van 27 februari tot 13 maart kan iedereen zijn/haar mening geven via www.burgemeestergouda.nl. De uitslag van dit onderzoek wordt verwerkt in de profielschets. In dit wensenlijstje staan alle eisen waaraan de nieuwe burgervader of –moeder moet voldoen.

Vertrouwenscommissie
Na het afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker, is uit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie i.o. begonnen met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Onderdeel hiervan is het opstellen van de zogeheten profielschets waaraan een nieuwe burgemeester van Gouda moet voldoen. De vertrouwenscommissie heeft inmiddels een 1e concept van de profielschets opgesteld, maar hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners, organisaties en instellingen in Gouda.

Hoe verder?
De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt bij het verder opstellen van de profielschets. Tijdens een openbare raadsvergadering op 1 april bespreekt de gemeenteraad het wensenlijstje met de Commissaris van de Koning. Na de bespreking stelt de raad de profielschets vast. De minister stelt vervolgens de vacature open.

Geen internet?
Wanneer iemand niet beschikt over een computer of internet, dan blijft het mogelijk om een mening te geven. In het Huis van de Stad kan dan gebruik worden gemaakt van een computer.


Foto: Gemeente Gouda