Gouds Dagblad | Werken aan evacuatieplan overstromingen

Werken aan evacuatieplan overstromingen

mainImage

Regio Gouda moet een evacuatie- en innovatieplan overstromingen uitwerken. Daar pleit CDA waterschapskandidaat (Rijnland) Marco Kastelein voor.

De regio Midden Holland ligt onder de zeespiegel. Kastelein: "Ons voorbereiden op mogelijke rampen en hier scenario's klaar voor hebben liggen is noodzakelijk. Zeker als het over overstromingen gaat"’.

Elk normaal bedrijf heeft een evacuatieplan, dat heeft een stad en dorp ook nodig. Goed om dit op te stellen en hiermee ook een evacuatieoefening te houden. Hierbij moeten zowel evacuatie mogelijkheden naar hoger gelegen gebieden en binnen de stad in de hoogte (gebouwen, flats) in kaart worden gebracht.

Kastelein: "Ook het ontwikkelen van de regio Gouda als proefgebied en kennisregio voor innovatieve oplossingen voor overstromingen is nodig. Als slappe bodem regio en met de stijgende zeespiegel zijn innovatieve oplossingen en start-ups nodig die eigentijdse 'Arken' ontwerpen. Er ligt een mooie kans voor de regio Gouda. Als waterschap kunnen we hier met de gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven mee aan de slag".