Gouds Dagblad | Vorming van colleges duurt langer

Vorming van colleges duurt langer

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De vorming van colleges in gemeenten neemt meer tijd in beslag dan in 2014. Bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden is het in een derde van alle gemeenten nog niet duidelijk hoe het stadsbestuur er uit gaat zien. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Vier jaar terug waren de samenstellingen van bijna alle colleges bekend. In 233 van de 335 gemeenten waar in maart 2018 verkiezingen waren, zijn de coalitie en wethoudersverdeling bekend. In 2014 was dat na twee maanden in 368 van de 380 gemeenten.

In Gouda is er ook nog geen duidelijkheid over de definitieve invulling. D'66, ChristenUnie, PvdA, CDA en Groen Links zijn in onderhandeling. Vertegenwoordigers van de Goudse politieke partijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks kwamen ruim een maand geleden voor het eerst bij elkaar in het kader van de coalitievorming in Gouda. Dit na voorbereidend werk van informateurs.

Politicoloog André Krouwel zegt dat het trage formeren onder meer te maken heeft met de opkomst van verkenners en informateurs. ,,Twintig jaar geleden belde je op de avond van de verkiezingen al de lijsttrekkers op, en was het duidelijk. Dat is minder het geval nu", laat hij optekenen door de NOS.


Foto: Digitaal Dagblad