Gouds Dagblad | Sinterklaasintocht Gouda lijkt gered

Sinterklaasintocht Gouda lijkt gered

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Sinterklaasintocht voor Gouda lijkt gered. Door de Sinterklaasintocht op te nemen als 'Volksfeest' op de lijst van evenementen, is er meer financiële zekerheid voor de stichting Sinterklaasintocht Gouda. Zo werd deze week duidelijk bij de besluitvormde raad rond de vaststelling van het Evenementenbeleid.

Omdat de gemeente Gouda bezig was de subsidie langzaam af te bouwen van 5.000 euro naar 1.000 euro per jaar, werd de organisatie van de intocht voor de doorgang van het feest steeds afhankelijker van de subsidies van het Ondernemers Fonds Gouda (OFG) en GoudaPot. En ook dat werd een lastig verhaal, omdat het ondernemersfonds en de GoudApot als voorwaarde stelden dat Stichting Sinterklaasintocht Gouda over een eigen pand moet beschikken en in dat verband WOZ moet afdragen. En dat heeft en deed de stichting niet.

Nu de intocht van Sinterklaas in Gouda door een ruime meerderheid van de gemeenteraad is toegevoegd aan de lijst met volksfeesten, kan de stichting structureel rekenen op een aanvullende subsidie. Indien die extra injectie nodig mocht zijn.

Alarm
Het alarm dat de intocht dit jaar wel eens niet door kon gaan, kwam van Jeroen van den Berg, voorzitter van de stichting Sinterklaasintocht Gouda. Dit als reactie op de nota actualisatie evenementenbeleid van de gemeente Gouda.

"Tot grote verbazing van de Stichting Sinterklaasintocht Gouda is binnen het evenementenbeleid van de gemeente Gouda geen rol weggelegd voor de Sinterklaasactiviteiten in de stad", aldus Van den Berg.

Het college van B & W wilde het evenementenbeleid herzien en had hiervoor de nota actualisatie evenementenbeleid gepubliceerd. "In de concept nota is op geen enkele wijze de Sinterklaasintocht in de Gouda en de daarbij behorende activiteiten zoals de Pietenschool en het 'geheim van Sinterklaas' opgenomen. De Stichting Sinterklaasintocht Gouda heeft een uitgebreide zienswijze op de nota bij het college van B&W ingediend. Echter met het marginale resultaat dat de landelijke intocht van 2014 opgenomen wordt in het rijtje van incidentele evenementen met landelijke allure", vertelt Van den Berg.

Voor de stichting Sinterklaasintocht betekent dit dat zij voor de organisatie van de intocht afhankelijk zijn van subsidies van het Ondernemers Fonds Gouda (OFG) en GoudaPot. Van den Berg: "De gemeente heeft aangeboden te willen bemiddelen bij genoemde organisaties om subsidie beschikbaar te stellen. Echter zowel het OFG als GoudaPot zijn autonoom en nemen hierin hun eigen beslissing. Dit betekent wederom dat de Stichting Sinterklaasintocht Gouda moet afwachten of er voldoende geld beschikbaar komt om de intocht te organiseren. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de intocht op zaterdag 16 november 2019 al gestart. Ook al weten we nog hoeveel subsidie er beschikbaar is..."

Zuur
Daarnaast vindt de Stichting Sinterklaasintocht Gouda het wel erg zuur is dat er op geen enkele wijze aandacht wordt besteed aan een van de grootste evenementen in Gouda, waar mensen vanuit de gehele regio in groten getale naar toe komen.


Foto: Digitaal Dagblad