Gouds Dagblad | Provinciaal verkiezingsdebat in Huis vd Stad

Provinciaal verkiezingsdebat in Huis vd Stad

mainImage

Weet jij al op wie je stemt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart?

Ben je benieuwd hoe de politieke partijen denken over Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en Economie in onze regio?

Meld je aan voor het provinciaal verkiezingsdebat 15 maart in het Huis van de Stad! 

Al 12 partijen nemen deel aan het provinciaal verkiezingsdebat.

Provinciaal verkiezingsdebat
Op vrijdag 15 maart houdt Regio Midden-Holland in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut, onder leiding van Donatello Piras, een Provinciaal verkiezingsdebat.

Lijsttrekkers van politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale verkiezingen op 20 maart gaan met elkaar in debat over de positie van regio Midden-Holland in de Randstad.

Ben je benieuwd hoe de politieke partijen denken over Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en Economie in onze regio? Dan ben je welkom om kennis te nemen van hun standpunten. Onderwerpen als betere bereikbaarheid van Midden-Holland ter ondersteuning van het uitstekende MKB en stedelijke uitbreiding van Midden-Holland in haar dorpen en kernen komen aan bod tijdens het debat.

Onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut worden de politieke partijen met prikkelende stellingen  uitgedaagd om hun standpunten naar voren te brengen. Via een interactieve tool wordt het publiek tijdens het debat de gelegenheid geboden om zelf reacties in te brengen.

Aanmelden?
Meldt u aan via: aanmelden@regiomiddenholland.nl o.v.v. Provinciaal Verkiezingsdebat 15 maart - publiek.

Praktische informatie
Datum en locatie: vrijdag 15 maart 2019
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda
15.30 uur inloop
16.00-18.00 uur welkom, debat en presentatie partijen
18.00-19.00 uur afsluitende netwerkborrel met gelegenheid tot napraten met de lijsttrekkers.


Foto: Raymond Aarsman