Gouds Dagblad | Paden plantsoen onbegaanbaar voor rolstoel

Paden plantsoen onbegaanbaar voor rolstoel

mainImage
Ook de paden van Steinse Groen waren tot voor kort onbegaanbaar voor rolstoelers. Daar greep de gemeente Gouda tijdig in.

De paden van het Houtmansplantsoen zijn recentelijk onderhanden genomen en opgeknapt. Maar voor sommige gebruikers is het 'opgeknapt' tussen aanhalingstekens. Sommige paden zijn immers belegd met grove en grote steentjes. En daar komt iemand met een rolstoel of scootmobiel niet overheen en doorheen.

"Sinds de versleten paden in het Houtmansplantsoen zijn behandeld met bitumen en grit, zijn zij onbegaanbaar voor rolstoelers. Vooral de wandelclub van verzorgingstehuis De Hanepraij heeft hier veel last van", aldus Marja van Dijck van de Gouda’s 50+ partij.

De Gouda’s 50+ partij heeft hierover vragen gesteld aan het college. Zo vraagt de partij of deze oplossing gelijk aan die laatst in het Steinse Groen is toegepast. Zo ja, waarom er hier ondanks de vele klachten dan nogmaals voor gekozen is. Verder vraagt de parij zich af of er overleg is geweest met de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking.

Daarbij zet de partij haar vraagtekens bij de voorgestelde oplossing van de gemeente Gouda. "De door de gemeente voorgestelde oplossing - het bruggetje schoon vegen en de losliggende steentjes weghalen - bevreemdt ons zeer. Dit aangezien de steentjes juist voor voldoende grip moeten zorgen", aldus Van Dijck. Ze roept de gemeente op om samen met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking tot een oplossing te komen.