Gouds Dagblad | Minister bij praktisch verkeersexamen

Minister bij praktisch verkeersexamen

mainImage

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, bezoekt het praktisch verkeersexamen in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Op woensdag 19 juni controleert ze de fietsen bij de leerlingen van de Goudakker, waarna zij de leerlingen van de Westerschool, samen met wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda, veel succes toewenst en de weg op stuurt om het verkeersexamen te doen.

Tijdens het examen, waaraan landelijk jaarlijks 175.000 leerlingen deelnemen, staan vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed en veilig handelen. Het verkeersexamen bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en is in de wijk Korte Akkeren in Gouda voorbereid door Sandra Henning, verkeersleerkracht bij OnderwijsAdvies.

Het ministerie en Veilig Verkeer Nederland willen dat zoveel mogelijk leerlingen in groep 7 of 8 meedoen aan het theoretisch en praktisch Verkeersexamen zodat ze leren de veiligste keuzes te maken in het verkeer, voor zichzelf en het overige verkeer. Niet alleen als fietser, maar ook als voetganger. Het percentage scholen dat het praktisch examen uitvoert is 90 procent. Het ministerie en VVN zien dat graag stijgen.

Begeleiding door OnderwijsAdvies
Er doen bij dit praktisch verkeersexamen op 19 juni 6 basisscholen mee. Deze scholen werken structureel aan praktische en theoretische verkeerseducatie en verkeersveiligheid via het programma SCHOOL op SEEF. Ze worden hierbij begeleid door verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het organiseren en geven van praktische verkeerslessen, waaronder de voorbereiding op het praktisch verkeersexamen.