Gouds Dagblad | Ja-Ja sticker in plaats van Nee-Nee sticker?

Ja-Ja sticker in plaats van Nee-Nee sticker?

mainImage
Papierverspilling zoals je het wel eens ziet in Gouda.

Amsterdam heeft hem al: een Ja-Ja sticker in plaats van een Nee-Nee sticker. Wie huis-aan-huisbladen en reclame in de bus wil ontvangen moet dat expliciet aangeven. Als het aan de Goudse Partij van de Dieren ligt, is dat straks ook zo in Gouda. De partij wil daarmee minder afval verspreiden en zodoende het afval in Gouda aanzienlijk verminderen.

Amsterdam voerde de Ja-Ja sticker per 1 januari 2018 in. De reclamebranche probeerde de invoering terug te draaien, maar de rechter heeft inmiddels bepaald dat de gemeente Amsterdam de Ja-Ja sticker mag introduceren. De maatregel moet papierverspilling tegengaan.

Kwestie van tijd?
De Partij van de Dieren hoopt dat het nu een kwestie van tijd is voordat de Ja-Ja sticker ook in Gouda wordt ingevoerd. Echter, de Vereniging Mail Distributiebedrijven (VMD) heeft Gouda in een brief gewaarschuwd niet te snel te zijn met het invoeren van de ja/ja-sticker voor het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk. De VMD vindt dit onrechtmatig en zegt Gouda aansprakelijk te stellen voor alle te lijden schade. 

VMD attendeert Gouda er op dat ze als vereniging nog in cassatie kan gaan en dat de rechter Amsterdam alleen in het gelijk heeft gesteld omdat er een overgangstermijn van twee jaar werd gehanteerd. Mocht Gouda de ja/ja-sticker invoeren dan moet dat ook met deze termijn. En dan nog is invoering niet risicoloos", zo waarschuwt VDM.

Stadsnieuws
De gemeenteraad van Gouda heeft wethouder Hilde Niezen (GroenLinks) gevraagd een onderzoek te beginnen naar de invoering. Niezen heeft toegezegd dat op te pakken. Zo wil ze een impactanalyse laten uitvoeren om de gevolgen in kaart te brengen. Invoering kan namelijk gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de verspreiding van het stadsnieuws.