Gouds Dagblad | Heb jij sportieve ideeën voor Gouda?

Heb jij sportieve ideeën voor Gouda?

mainImage

“In Gouda sporten veel inwoners en er zijn al veel sportmogelijkheden. Maar Gouda wil nog meer mensen in beweging krijgen en houden”, aldus sportwethouder Michiel Bunnik. Daarom verzamelt de gemeente deze zomer ideeën uit de stad om daarmee samen met sportaanbieders een lokaal sportakkoord op te stellen. In dit akkoord staat de sportambitie van Gouda voor de komende twee jaar.Sportieve ideeën voor Gouda? Laat het weten!

Heb jij een gouden idee over sporten in Gouda of kom je op een idee tijdens je vakantie? Geef jouw idee dan voor 1 september door via www.gouda.nl/sportidee en wie weet wordt jouw idee wel werkelijkheid!

Lokaal sportakkoord
Goede voorstellen worden besproken met clubs en komen in een lokaal sportakkoord. In dit akkoord staat de sportambitie van Gouda voor de komende twee jaar. Sportaanbieders en -liefhebbers hebben al langer het plan om samen te werken aan een nog sportievere stad. Tijdens sportcafés die Sport.Gouda organiseert, komen allerlei thema's aanbod. Met de komst van de sportformateur is het doel nog meer partijen aan tafel te krijgen en het gesprek aan te gaan over de invulling van een sportakkoord. Die partijen zijn sportverenigingen, sporters, sportscholen, andere commerciële sportaanbieders, maatschappelijke partijen en bedrijven in willen zetten voor sport en beweging.

Sportaanbod in Gouda
Voor de een betekent sport gezelligheid, voor een ander gezondheid en voor weer een ander betekent sport presteren. Het sportaanbod in Gouda is veelzijdig en toegankelijk voor iedere inwoner die iets zoekt. Van zwemmen tot voetbal en van yoga tot bootcampen. Bij een sportvereniging, in je eentje of op een andere georganiseerde manier. Ook zijn er mooie sportevenementen in de stad zoals het jaarlijkse Gouda Beach Experience en de Goudse Singelloop.

Geld van de overheid
Het sluiten van sportakkoorden wordt gestimuleerd vanuit het rijk. Wanneer het akkoord er eind oktober is, kunnen gemeenten aanspraak maken op geld van de overheid voor het uitvoeren van de aangedragen ideeën. Voor Gouda gaat om een bedrag van 40.000 euro voor zowel 2020 als 2021. In totaal gaat het dus om 80.000 euro.

Niet-sporters
Uit schattingen van de gemeente blijkt dat Gouwenaars bijvoorbeeld meer fietsen dan gemiddeld (41 procent tegenover 35 procent in Nederland), maar aan de andere kant is het percentage niet-sporters met 50, 4 procent ook hoger dan het landelijk gemiddelde (48,7 procent). Ook het percentage mensen dat aangesloten is bij een sportvereniging (23,3 procent) ligt in Gouda onder het landelijk gemiddelde (25,3).