Gouds Dagblad | Gouwenaar voorrang bij toewijzing huurwoning

Gouwenaar voorrang bij toewijzing huurwoning

mainImage

Gouda gaat 25 procent van alle nieuwe sociale huurwoningen die in de gemeente gebouwd worden, bestemmen voor eigen inwoners.

Het voorrang verlenen bij de toewijzing van nieuwe sociale huurwoningen gebeurt in navolging van buurtgemeenten die hetzelfde doen. Dat is ook de reden dat een ruime meerderheid in de gemeenteraad deze week voor het plan van de PvdA stemde. De partijen willen daarmee een gelijk speelveld op de sociale huurmarkt creëren.

Het grootste probleem is dat er in Gouda te weinig woningen zijn. Naar verwachting zullen we zo’n 2.115 woningen te weinig hebben in 2030. Dat blijkt uit recent onderzoek van ABF Research, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderzoekers keken naar de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar woningen en de ontwikkelingen in woningvoorraad.

De genomen maatregel lost dat woningtekort zeker niet op, maar moet tot een betere doorstroming leiden. De huizen die daarbij vrijkomen zijn wel voor iedere woningzoeker beschikbaar.

Het gaat volgens de politieke parijten niet om het bevoordelen van eigen inwoners, maar om het niet benadelen. Alle partijen vinden dat de Gouwenaars niet benadeeld mogen worden door voorrangsregels die andere gemeenten voor hun inwoners hanteren. De Gouwenaars zouden daarmee minder kans hebben op een huurwoning. 

Het voorstel maakt deel uit van de huisvestingsverordening. Daarbij kwam ook aan de orde om meer kantoren op bedrijventerrein Goudse Poort te bestemmen voor woningen of daklozenopvang. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheid voor meer ligplaatsen voor woonboten of drijvende huizen te realiseren.


Foto: Woningpartners Midden Holland