Gouds Dagblad | Deze ploeg gaat het doen

Deze ploeg gaat het doen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Er is een akkoord bereikt over het vormen van een nieuw Gouds stadsbestuur. Afgelopen dagen hebben de onderhandelaars het akkoord besproken met hun achterban. Op woensdag 6 juni werden de hoofdpunten uit het akkoord kort gepresenteerd en werd het coalitieakkoord tevens ondertekend door de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks.

De bedoeling is om het akkoord Nieuwe Energie op 13 juni in de raad te bespreken.

De installatie van de nieuwe wethouders staat geagendeerd op donderdag 14 juni.

Dit is de ploeg die het gaat doen. De enige nieuwe wethouder in het college van b en w is Michiel Bunnik (CDA).  Bunnik krijgt de portefeuille financiën en combineert dat met economie en werkgelegenheid. Corine Dijkstra (CU) heeft jeugd, welzijn, integratie en publieke gezondheid in haar portefeuille. Thierry van Vugt (D66) wordt onder meer wethouder onderwijs, cultuur, stadsmarketing en woonwagens. Rogier Tetteroo (PvdA) blijft verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening en werk en inkomen. Bij Hilde Niezen (GroenLinks) komen de onderwerpen duurzaamheid, stedelijk beheer, natuur en bodemdaling.  Openbare orde blijft een zaak van burgemeester Milo Schoenmaker.

Op de frontfoto vlnr: Michiel Bunnik, Corine Dijkstra, Thierry van Vugt, Rogier Tetteroo en Hilde Niezen.

Zie ook www.gouda.nl/


Foto: Digitaal Dagblad