Gouds Dagblad | De Triangel blijft op huidige locatie

De Triangel blijft op huidige locatie

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Basisschool De Triangel blijft op zijn huidige plekaan de Coniferensingel, zo deelde wethouder Thierry van Vugt ‬woensdag⁩ de gemeenteraad mee. Daarmee is de gedwongen verhuizing van basisschool definitief van de baan. De Goudse school gaat in de nieuwe plannen van de gemeente een gebouw delen met Auris Taalplein op de huidige plek aan de Coniferensingel. 

Vanuit de gemeente waren er lange tijd plannen om de wijkschool De Triangel bij nieuwbouw te verplaatsen naar een andere locatie buiten de wijk. Namelijk naar de andere kant van de Burgemeester van Reenensingel. Ouders en wijkbewoners willen De Triangel echter in de wijk behouden. Ze ondernamen daartoe actie. Ze overhandigden onder meer 700 handtekeningen aan wethouder Thierry van Vught, wethouder van Onderwijs.

De reden dat de ouders tegen de verhuizing van de school zijn, is omdat 80 procent van de kinderen in de directe omgeving van de school woont. Zij geven aan dat ze recht hebben op toegankelijk onderwijs in de buurt. De verkeersveiligheid is ook een belangrijk punt. Ouders willen niet dat hun kinderen een gevaarlijke weg (zoals de Van Reenensingel) moeten oversteken. Om hun stem te laten horen, verzamelden school en wijkbewoners zoveel mogelijk handtekeningen. En waren ze ook massaal aanwezig bij raadsvergaderingen.

In het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) worden de scholen Auris Taalplein en Triangel op de huidige locatie Triangel-De Ark geclusterd. "Met deze clustering wordt bereikt dat er in de buurt een basisschool blijft in combinatie met een school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De twee schoolbesturen en de gemeente zien dit als een mooie kans om in Gouda verder gestalte te geven aan passend onderwijs voor ieder kind, wat rechtdoet aan een inclusieve samenleving", aldus het college.

Met de uitbreiding met twee lokalen van de Calvijnschool aan de Dreef wordt tegemoetgekomen aan de wens om de school te huisvesten op één locatie.

De uitbreiding van het Kespercollege aan de Nansenstraat is noodzakelijk vanwege het gestegen aantal leerlingen.


Foto: Digitaal Dagblad