Gouds Dagblad | B&W verwerpen bakken kritiek op GFTcontainer

B&W verwerpen bakken kritiek op GFTcontainer

mainImage

Veel bewoners van de Goudse binnenstad hebben klachten over de nieuwe groencontainers die de gemeente dit jaar in hun buurt heeft geplaatst. Ze vinden de bakken lelijk, onbruikbaar en vies. Dat resulteerde in raadsvragen aan het college van B&W van D66 en ChristenUnie. Het college verwierp woensdagavond de bakken met kritiek en gaat door met de vervangen van de groencontainers. Er zijn er al 170 geplaatst, binnenkort volgen er nog ongeveer 200. Wel gaat de gemeente de burger beter informeren over het aanleveren en het gebruik van de GFT-bak.

Sinds het voorjaar worden de oude betonnen groencontainers in de binnenstad allemaal vervangen door grotere groencontainers. De nieuwe container kan met de afvalpas geopend worden en heeft een gebruiksvriendelijke aangepaste inwerpopening. 

Klachten
De klachten over de nieuwe groencontainer zijn in hoofdzaak: de inworpopening is te klein; de inworpopening is niet geschikt om je emmer in leeg te gooien en de buitenkant van de containers vervuilt snel.

"We hebben bewust gekozen voor een kleinere opening dan bij restafvalcontainers omdat het om keukenafval en niet om tuinafval gaat. Dat betekent dat er steeds relatief kleine hoeveelheden afval
- bij de meeste huishoudens 7 tot 10 liter - voornamelijk uit de keuken worden aangeboden. Gekozen is daarom voor een container met een inworpopening/trommel van 30 liter. Bij grotere inworpopening is de kans groter dat er zakken met ongescheiden restafval in gegooid worden", weet het college.

In de praktijk blijkt inderdaad dat er gft naast de containers valt, als er een emmer of zakje boven de trommel wordt geleegd. Constateert ook de gemeente. "Deze containers moeten dan ook anders gebruikt moeten worden dan de bewoners gewend waren. Als GFT kan in een krant, een papieren zak of een biologische afbreekbare plastic zak in de container worden gegooid, zijn er veel minder problemen. Er zijn ook afspraken met Cyclus gemaakt om de nieuwe GFT containers vaker te reinigen", laat het college weten.

De nieuwe gft-containers zijn in de ogen van het college derhalve niet ondeugdelijk. "Het is de Gouwenaar zelf die zijn gedrag moet aanpassen. Inwoners uit andere gemeenten met dezelfde containers hebben namelijk minder klachten. Er is blijkbaar ook een bepaalde gewenningstijd nodig. In de gemeenten Waddinxveen, Bodegraven – Reeuwijk en Kaag en Braassem waren er aanvankelijk vergelijkbare klachten, zij het beduidend minder dan in Gouda. In deze gemeenten zijn er geen plannen om de inworpopening te vervangen. Hoewel wij de klachten serieus nemen, menen wij dat de GFT containers daarom nog niet totaal ongeschikt zijn..." 

250.000 euro
Gouda gaat na de reeks klachten van gebruikers de vulopening van de 370 grote groencontainers dan ook niet vervangen. Met de aanpassing is zo’n 250.000 euro gemoeid. "Na klachten over het gebruik is het project tijdelijk stopgezet om te onderzoeken of er een alternatieve inworpopening is. In eerste instantie was de inschatting dat dit tegen aanvaardbare kosten mogelijk
zou zijn. De kosten voor de ombouw bleken echter veel hoger uit te vallen dan ingeschat, te weten € 250.000,-. Dit komt overeen met ca € 8 per huishouden", zo schrijft het college aan de raad.

Ook keek de gemeente Gouda of de leverancier aansprakelijk kon worden gesteld voor eventuele constructiefouten. Dat bleek niet het geval.
''In de afgelopen maanden is met de leverancier gekeken of de kosten verlaagd konden worden en is juridisch getoetst of de leverancier conform bestek heeft geleverd. De geleverde containers blijken te
voldoen aan de besteksvoorwaarden en moeten daarom worden afgenomen...", aldus het college.

Omdat de nieuwe containers naast het genoemde nadeel ook voordelen heeft (meer capaciteit, afgesloten en klep is lichter en zit lager) is de plaatsing opnieuw opgestart. ""Verder uitstel brengt onnodig extra kosten met zich mee hetgeen uiteindelijk ook in het nadeel van bewoners werkt", waarschuwt het college.

Informatiebrieven
Om de plaatsing te ondersteunen worden komende week informatiebrieven en een folder verspreid met 20 afbreekbare GFT zakjes waarmee bewoners kunnen wennen aan de nieuwe situatie en het gebruik van afbreekbare gft zakjes.