Gouds Dagblad | Beëdiging nieuw gekozen statenleden

Beëdiging nieuw gekozen statenleden

mainImage

In het provinciehuis van Zuid-Holland worden donderdag 28 maart in de vergadering van Provinciale Staten de nieuw gekozen statenleden beëdigd. Tevens vindt er een beschouwing plaats over de verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Maandag is bekend gemaakt welke kandidaten benoemd zijn in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Dit zijn:

VVD
Vermeulen, Baljeu, Hoogland, Bouchtaoui, Zevenbergen, Bonnevits-de Jong, Van Hemert, Van der Lubbe, Weide en Nelisse

PVV
De Vree, Privé, Braam en Mooiman

D66
Oosterop-van Leussen, Wilkeshuis, Neijenhuis, Heuvelink en Van Rijnberk.

CDA
Bom-Lemstra, Stolk, Rogier en Van Sandick-Sopers.

Partij van de Arbeid
Koning, Bruijn, Hijink en Minderhout

SP
Van Aelst en Hoogendam

SGP
De Jager en Van de Breevaart

ChristenUnie
Schonewille, Van Woerden-Kerssen en Witte

GroenLinks
Potjer, Van Hunnik, Stepanyan, Kasbergen en Özkaya

Partij voor de Dieren
Van Viegen en Hoogerwerf

GroenLinks
Potjer, Van Hunnik, Stepanyan, Kasbergen en Özkaya

50Plus
Bakx en Haasnoot

Denk
Kuzu

Forum voor Democratie
Roos, Baudet, Beukering, Sandmann, Rookmaker, Van Meijeren, Lutmers, Van Pareren, De Groot, Hoogeveen en Persenaire.

Het proces verbaal van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten van Zuid-Holland staat op www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/definitieve-uitslag-provinciale-statenverkiezing-zuid-holland-.htm

Op maandag 27 mei kiezen de Statenleden de leden van de Eerste Kamer.

De volledige agenda voor de vergadering van Provinciale Statenen en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem op www.zuid-holland.nl onder Provinciale Staten.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom de Statenvergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen. De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. Jaap Smit opent de vergadering om 1u.00.

U kunt de vergadering volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming


Foto: Raymond Aarsman