Gouds Dagblad | 173 vragen over doofpotaffaire Turfmarktkerk

173 vragen over doofpotaffaire Turfmarktkerk

mainImage

Naar aanleiding van de gang van zaken rond de sloop van de Turfmarktkerk en hetgeen daaraan vooraf is gegaan, heeft het bureau BMC - op verzoek van het college - een feitenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapport dat op 15 mei aan de gemeenteraad is aangeboden. Met het rapport als vertrekpunt gaat de gemeenteraad op donderdag 13 juni in gesprek met de voor deze informatiebijeenkomst uitgenodigde betrokkenen.

In drie blokken wordt gesproken met allereerst de direct omwonenden van de kerk, vervolgens kunnen vragen gesteld worden aan de eigenaar van de Turfmarktkerk, Khalid Boutachekourt. Tot slot richt de raad zich tot het college en de organisaties die met en/of voor de gemeente Gouda op het dossier actief zijn geweest. Dat zijn medewerkers van de Omgevingsdienst Midden-Holland, sloopbedrijf Kruiswijk, steigerbedrijf Wijnen en aannemer Van der Speld.

Dat er veel onduidelijkheid bestaat in de slepende affaire rondom de Turfmarktkerk wordt wel duidelijk aan de hand van de 173 vragen die de fracties van GBG en VVD klaar hebben liggen voor verantwoordelijk wethouders Thierry van Vugt (D66) en Rogier Tetteroo (PvdA) en betrokkenen.

De fracties hebben het woord ‘doofpotaffaire’ al in de mond genomen. Voor een raadsenquête is geen meerderheid, dus de vragenlijst is de enige mogelijkheid om opheldering van het college te krijgen.