Gouds Dagblad | Zzp’er in geldnood krijgt vaak geen hulp

Zzp’er in geldnood krijgt vaak geen hulp

mainImage

De Nederlandse overheid laat zzp’ers met schulden in de steek. Door weeffouten in de schuldhulp voor ondernemers krijgt een aanzienlijk deel van de zzp’ers in geldnood geen schuldhulpverlening.

Uit een inventarisatie door de Volkskrant en De Groene Amsterdammer blijkt dat 24 van de 44 grootste gemeenten geen schuldhulpverlening aan zzp’ers verlenen.

De 24 gemeenten sturen zzp’ers in geldnood door naar een ander loket, in de veronderstelling dat het probleem daarmee is opgelost. Maar niet alle hulpbehoevende ondernemers komen in aanmerking voor de zogeheten bbz, oftewel ondernemersbijstand.