Gouds Dagblad | Coronavirus: hulp voor Goudse ondernemers

Coronavirus: hulp voor Goudse ondernemers

mainImage

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor Goudse ondernemers, hun bedrijf en hun werknemers. In dit item lees je waar je als ondernemer terecht kan voor advies of om zaken te regelen.

De gemeente Gouda krijgt veel signalen vanuit organisaties en ondernemers in de stad. Het kabinet heeft aangegeven met een noodpakket te komen. De minister-president heeft in zijn toespraak persoonlijk onderstreept ondernemers te willen helpen in deze moeilijke tijd. Ook de gemeente Gouda heeft oog voor haar ondernemers, en hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Burgemeester en wethouders organiseren (virtuele) gesprekken met partijen in de stad om te horen wat er leeft en wat voor vragen er specifiek zijn. Bijvoorbeeld met ondernemers, de cultuursector, sport, zorg en onderwijs.

In dit item lees je meer over de landelijke- en regionale maatregelen voor ondernemers. Je kunt ook het Corona-loket voor Goudse ondernemers bezoeken. Dit is een initiatief van Gouda Onderneemt en de gemeente.

Hulp voor ZZP-ers en zelfstandigen
Loopt jij als zzp'er of ondernemer door het coronavirus opdrachten mis? Of gaan evenementen of projecten niet door? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor tijdelijke bijstand en/of een lening voor bedrijfskapitaal van de gemeente. Lees meer informatie over deze noodmaatregel of vraag nu al tijdelijke bijstand en/of een lening aan via onderstaande link:

Tijdelijke bijstandsuitkering en/of een lening voor bedrijfskapitaal

Betalingsuitstel lokale belastingaanslag
Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is gevraagd coulant te zijn bij het innen van de belastingen. Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Wil jij als ondernemer in aanmerking komen voor uitstel van betaling? Bekijk dan de website van de BSRG.

WW-uitkering voor uw personeel
Als er door het coronavirus tijdelijk te weinig werk in je bedrijf is, kunnen jouw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Borgstelling klein en middenbedrijf
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

KVK Coronaloket voor ondernemers
De KvK heeft een 'Coronaloket' geopend waar je op werkdagen tussen 8u30 en 17u00, telefonisch, terecht kunt met je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. Je kunt het KvK adviesteam bereiken via 0800-2117.

Advieslijn MKB Servicedesk
Ook MKB Servicedesk heeft een gratis advieslijn geopend (voor Corona-gerelateerde ondernemersvragen). Je hoeft geen lid te zijn om vragen te stellen. De MKB Servicedesk is bereikbaar via 088-3523109.