Gouds Dagblad | 600.000 overbodige verkeersborden in Nederland

600.000 overbodige verkeersborden in Nederland

mainImage

In Nederland is een wildgroei aan verkeersborden ontstaan. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) komt dat doordat de beheerders van provinciale en gemeentelijke wegen zelf borden kunnen plaatsen. De organisatie stelt dat ongeveer 600.000 borden overbodig zijn. Dat is 20 procent van het totaal aantal verkeersborden.

De VVN pleit voor landelijke afspraken. Op die manier moet er eenduidigheid komen voor weggebruikers.

Volgens de VVN komt het nu vaak voor dat weggebruikers in de war raken door wat de organisatie noemt "creatieve verkeersborden", borden die door de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders zelf zijn bedacht. Dat kan leiden tot onveilige situaties. De organisatie is voorstander van innovaties en experimenten, maar die moeten dan wel leiden tot meer verkeersveiligheid.

Nederland telt in totaal 3 miljoen verkeersborden.


Door: ANP