mainImage

Ook duurzamer bedrijfsvervoer in Gouda; let op speciale subsidies

8 oktober 2022, 12:54 uur
Maak Gouda Duurzaam, Lokaal

In Gouda willen we het autoverkeer zoveel mogelijk beperken en de wijze waarop we ons binnen en buiten de stad bewegen verduurzamen. De beste manier om als ondernemer jouw wagenpark te verduurzamen is de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Zoals elektrische scooters, auto’s, bestelbusjes of vrachtwagens.

Met de subsidieregelingen Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) betaal je minder aan looninkomsten belasting en sociale premies.

Meer over de subsidie en voorwaarden op: www.maakgoudaduurzaam.nl/subsidies

 


Foto: Digitaal Dagblad