mainImage

De Susties winnen ontwerpwedstrijd Duurzame Stad

3 juni 2022, 09:51 uur
Maak Gouda Duurzaam

Donderdag was de finale van de ontwerpwedstrijd Duurzame Stad. Leerlingen van GSG Leo Vroman en het Driestarcollege verdedigden hun duurzame ontwerpen voor een van de wijken in de stad. Een jury van deskundigen stelde vragen en ook de leerlingen legden elkaar het vuur aan de schenen. Dit deden zij tijdens de waterconferentie van het Watergilde in cultuurhuis de Garenspinnerij.

Leuke, creatieve en ingewikkelde ideeën kwamen naar voren. Van een idee voor energieopwekkende tegels bij het station, of mechanische energieopslag om met behulp van water, energie op te slaan en op te wekken in de wijk. Ook werden de wijken ingericht met vissenbossen en witte wegen, werd gebruik gemaakt van de Reeuwijkse Plassen voor Aquathermie en kwamen er meer wilde bermen en centrale compostvaten en regentonnen in de wijk.

Wethouder Michel Klijmij maakte de uitslag bekend. Hij benadrukte het belang van de wedstrijd, helemaal nu. “Ik ben blij dat leerlingen erover nadenken en zo bezig zijn met duurzaamheid. Heel urgent met name voor jongeren!  Leuk om zoveel verschillende oplossingen te zien. Die hebben we nodig.”

Twee ontwerpen lagen dicht bij elkaar. Het winnende duurzame ontwerp voor Wijk Noord van de Susties: Jessica, Jonna, Denim, Bouke, Fenna en Amber, wist nipt te winnen. Met name vanwege de integrale benadering en de creatieve oplossingen. Een eervolle tweede plek was er voor de leerlingen van Suns Eco van het Driestarcollege. Met hun idee voor plantenbakken, vissenbossen, energieopwekkende tegels wisten ze de jury en de congresgangers enthousiast te krijgen

“Motto van de Susties voor leerlingen die toekomstige ontwerpen gaan maken: Bedenk een samenhangend idee, Go Crazy, or go Home. Allemaal meedoen aan deze wedstrijd.”

Over de ontwerpwedstrijd Duurzame Stad 2022

De ontwerpwedstrijd werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd in Gouda in samenwerking met Stichting Duurzame Stad. Maak een duurzaam ontwerp voor een van de wijken in Gouda was de opdracht. In de ontwerpen houden de leerlingen rekening met klimaatadaptatie, energiebesparing en duurzaam bouwen, groen en biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Én ze kijken goed hoe ze mensen gaan meenemen bij hun ontwerpen. Vijf scholen startten in februari gezamenlijk met het project.

Bekijk de ontwerptekeningen en inspiratie op www.maakgoudaduurzaam.nl


Foto: Maak Gouda Duurzaam