Willem Buising (LP): Op de bres voor huisjesmelkers

16 March 2021, 23:21 uur
Lokaal , Rotterdam & Regio
mainImage
Willem Buising (LP) - Foto: Libertaire Partij

De Nederlandse overheid wil het aankopen van onroerend goed door particulieren, met als doel de verhuur, gaan verbieden. Wie koopt moet er ook gaan wonen, dat wordt de regel. Ook de verhuur van een bestaande woning wordt ontmoedigd door een veelheid aan regels en verplichtingen die de overheid heeft opgelegd. Het achterliggend idee lijkt een beeld te zijn van huizenbezitters, dat nog stamt uit het vorige millennium: zichzelf verrijkende huisjesmelkers die alleen op eigen gewin uit zijn en hun huurders veel te veel geld rekenen voor slecht onderhouden woningen.

Bovenstaand beeld is echter niet meer van deze tijd. Steeds meer particulieren bezitten tegenwoordig een of meer extra woningen. Dat kan gebeuren als twee gezinnen gaan samenwonen en als samengesteld gezin dan een huis over hebben. Of als mensen een huis erven van hun ouders. Of natuurlijk als mensen hun spaargeld en oudedagsvoorziening zien verdampen door negatieve rente, vermogensbelasting en een dreigend verbod op moderne currency. Dan ligt een investering in 'grond en stenen' voor de hand.

Particulier initiatief en de eigen woning, indertijd de liberale fundamenten voor groei en onafhankelijkheid, worden echter niet meer gewaardeerd. In tegendeel: het aantal overheidsregels en -beperkingen neemt schrikbarend toe. Zo ook dus de krampachtige poging om de woningmarkt te reguleren door het verbieden van kopen en verhuren van woningen door particuliere en kleine investeerders.

Financieel is het juist verstandig om een woning, die je erft of over hebt na een gezinsfusie, in je bezit te houden. En het is een behoorlijk veilige manier om je spaargeld te beleggen. Als we die woningen dan beschikbaar maken op de verhuur-markt dan kan dit een belangrijke bijdrage zijn aan de oplossing van het tekort aan woonruimte. Particuliere verhuur is veel meer een oplossing dan een probleem. Woningen worden dan, in plaats van dat ze in de verkoop komen, beschikbaar voor mensen die om wat voor reden dan ook liever willen huren.

Echter op dit moment worden mensen, met de huidige regels en belastingen, bijna gedwongen om een extra woning te verkopen. Dat is nodig om de erfbelasting te kunnen betalen of om hoge kosten aan dubbele WOZ te voorkomen.

Initiatiefrijke oplossingen zoals het splitsen van woningen om ze geschikt te maken voor een betaalbare verhuur in etages worden niet alleen ontmoedigd, maar worden zelf verboden. Vergunning wordt niet verleend door gemeentes. En dat terwijl op die manier een woning meer gezinnen kan huisvesten voor een betaalbare huur.

'Particuliere verhuur is veel meer een oplossing dan een probleem.'

Mensen horen het recht te hebben om met hun leven en eigendom te doen wat zij willen, zo lang zij geen inbreuk maken op dat gelijke recht van een ander. De verscheidenheid die deze vrijheid met zich meebrengt, is een voorwaarde voor een succesvolle samenleving. Dat is de wereld, waar we met elkaar aan willen bouwen.

Iedere Nederlander, die dat wil, zou in staat zou moeten zijn om een eigen woning te verwerven. En iedere Nederlander zou vrij moeten zijn om een woning aan te schaffen, deze geschikt te maken voor verhuur en vervolgens aan te bieden in de markt. Daarom moeten we inzetten op een vermindering, zo niet afschaffing van de erfbelasting. Daarmee komt er een einde aan de gedwongen verkoop en zijn mensen in staat hun erfgoed te behouden voor de familie en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk probleem van de woningnood.

Willem Buising, kandidaat kamerlid LP (Libertaire Partij) lijst 20