Wethouder Thierry van Vugt sloopt De Ark voor mooi groen park

24 January 2023, 18:21 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Gouda/Astrid den Haan

De Goudse wethouder Thierry van Vugt heeft dinsdag een bescheiden bijdrage geleverd aan de sloop van het oude schoolgebouw van De Ark in de Jan Luykenstraat . Op deze plaats komt een mooi groen park voor terug. De slopers hebben de oude gevelsteen met de naam De Ark bewaard, waar die in de toekomst terug zal komen is nog onduidelik. De Ark heeft een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam Startbaan aan de Clematislaan in Gouda.

D66 gouda is blij met de sloop: ''Met dit bestuursakkoord maken we echt werk van vergroening en klimaatadaptatie! We slopen een leegstaand gebouw om plek te maken voor een park in de ‘natte’ en versteende Kadebuurt. Goed werk''.