Vrijwilligerspenning voor Kees en Lummie Vink-Pol

8 October 2020, 13:43 uur
Lokaal
mainImage
Corine Dijkstra

Kees en Lummie Vink-Pol hebben woensdag de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij de Ronssehof en andere organisaties.

De Vinken zijn sinds 1980 actief als vrijwilligers bij verzorgingstehuis Ronssehof. Zij bezoeken bewoners die dreigen te vereenzamen en helpen hen bij uiteenlopende activiteiten zoals, meegaan op doktersbezoek of hulp bij administratieve taken. Ook zijn zij actief als mantelzorger voor hun oude buurman.

Kees Vink is bovendien actief met het organiseren van kerkdiensten in Ronssehof en de Savelberg. Bij de Korfbalvereniging Gemini is Kees actief in het bestuur, als coach, sportmasseur en in de technische commissie. Bij de Vredeskerk is hij actief als ouderling en diaken. Daarnaast is hij penningmeester van de Raad van Kerken en van de Zonnebloem. Ook gaat hij regelmatig mee als begeleider van reisjes voor ouderen, die georganiseerd worden door de Zonnebloem.

Lummie Vink-Pol zit in het bestuur van de aanleunwoningen van Ronssehof. Bij korfbalvereniging Gemini is zij actief in de PR-commissie en draait zij bardiensten. Lummie is ook ouderling in de Vredeskerk en zij maakt deel uit van de kerkenraad. In de Ontmoetingskerk verzorgt zij de catering bij verschillende gelegenheden en zij gaat ook mee als begeleider van ouderenreisjes.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.