Gouds Dagblad | Volop kansen voor centrum van Gouda
mainImage

Volop kansen voor centrum van Gouda

9 oktober 2021, 10:00 uur
Lokaal, Columns

Column Theo Krins |

Volop kansen voor centrum van Gouda

Via nieuwssites en via sociale mediakanalen verschijnen er berichten dat er problemen lijken te zijn en te komen in sommige centrumgebieden. En dat is niet zo raar, want we komen uit een uitzonderlijke (corona)periode. Het is daarnaast ook nog niet helder wat nu precies de (blijvende) economische gevolgen daarvan zijn.

Tegelijkertijd is er ook te merken dat de gevestigde ondernemers sneller herstellen dan verwacht. Uiteraard zal het best zo zijn dat er ook beslissingen genomen worden door grote bedrijven om in te krimpen of om zelfs te sluiten. Maar inmiddels is er aan alle kanten ook volop herstel aan de gang. Diverse centrummanagers, ook Hans van Aalst in Gouda, signaleren belangstelling voor winkelpanden. Dat is bemoedigend!

Levendiger dan ooit
De centrummanagers zetten zich samen met ondernemers, gemeente, cultuur en vastgoed in voor de centrumgebieden. En met resultaat. Want zelfs het corona tijdperk heeft er niet toe geleid dat de centrumgebieden ten dode zijn opgeschreven, sterker nog, ze zijn levendiger dan ooit! De consumenten weten gelukkig de weg naar het centrum weer goed te vinden.

Het corona tijdperk heeft ons bevestigd hoe belangrijk alle centrumfuncties zijn. Hoe alle centra in Nederland fungeren als banenmotor et cetera. De komende tijd zal er dan ook extra aandacht moeten blijven voor de economie en de ontwikkelingen in de binnenstad. Elkaar ontmoeten, consumeren en boodschappen doen gaat steeds meer worden vermengd en die mix past uitstekend bij een centrumgebied als Gouda heeft. Het is belangrijk dat het centrum zich ontwikkelt op de manier die past bij die trend.

Er zullen de komende jaren ongetwijfeld veranderingen komen in het centrum en er zullen vast (nieuwe) branches bijkomen en misschien zullen sommige branches wat afnemen, maar ons centrumgebied is en blijft naar verwachting aantrekkelijk en levendig. 

Ondernemersklimaat versterken
De grote uitdaging wordt om het ondernemersklimaat te versterken. Dat kan door een gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, de centrummanager, de SOG, het vastgoed et cetera. 

Met een op resultaat gerichte aanpak gaat de zon weer schijnen, hopelijk ook voor die ondernemers die gelet op hun omstandigheden op dit moment achter een wolk zitten of zelfs in stormachtig weer verkeren.

Weinig leegstand
Er zijn pessimisten die zo'n 10 jaar geleden voorspelden dat de leegstand in winkelgebieden zou gaan oplopen tot wel 25%. Doordat er regelmatig over leegstand wordt geschreven, doet dit ook iets met de consumenten die voor een deel door die verhalen gaan somberen. De leegstand valt echter mee, al zie je wel een verschuiving van winkels maar horeca en leisure (vrijetijdsvoorzieningen).

De leegstand in de binnenstad van Gouda is lager dan het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde ligt op zo'n 7.5%, maar is in Gouda maar 6%. Dat is een keurig percentage en het geeft een duidelijke markering aan. 

Gouda doet het gewoon heel erg goed. Laat dat ons extra motiveren om te blijven investeren in onze prachtige (binnen)stad.

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl 

Theo Krins was tot afgelopen maandag 5 juli fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en is werkzaam als Manager Client Serviceteam bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General. Met ingang van 1 augustus is Theo Krins de nieuwe voorzitter van de SOG.

Krins was ruim 14 jaar raadslid in Gouda en heeft eerder aangekondigd na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar niet meer terug te keren in de Goudse politiek. Zijn nieuwe functie heeft zijn vertrek versneld. Op 5 juli nam hij tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces afscheid van de politiek. Krins werd daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.