Verdwijnen van parkeerplekken in Gouda doet pijn bij bewoners

1 February 2023, 11:50 uur
Lokaal
mainImage

Bewonersplatform Binnenstad Gouda beklaagt zich over het verdwijnen van parkeerplaatsen in het centrum van Gouda. ''Bijzonder. Uit veiligheidoogpunt worden parkeerplaatsen op de Lage Gouwe binnenkort op grote schaal opgeheven. Parkeerruimte voor Binnenstadbewoners wordt dan nog schaarser'', luidt de boodschap van de bewonersorganisatie die zich inzet voor de leefbaarheid in de Goudse binnenstad: Bereikbaarder, Mooier en Veiliger. Voor en door bewoners. 

Op 13 december 2022 heeft het college het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Binnenstad openbaar gemaakt. Sinds 14 december lag het plan voor 6 weken ter inzage. Bewoners en andere belanghebbenden konden tot en met 25 januari 2023 hun zienswijze mailen over het plan.

De gemeente Gouda verzamelt nu alle zienswijzen en geeft hierop een reactie. Daarna besluiten het college en de gemeenteraad over de nota en het wijkmobiliteitsplan voor de binnenstad. De verwachting is dat er in april 2023 een besluit wordt genomen. Daarna worden de maatregelen uitgevoerd.