Uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af

13 October 2021, 09:29 uur
Lokaal , Maak Gouda Duurzaam
mainImage

Van Plaswijck tot Korte Akkeren en van Goudse Poort tot Goverwelle: uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af. Daarvoor heeft de gemeente Gouda een Transitievisie Warmte opgesteld.

Waarom een Transitievisie Warmte?
Omdat het klimaat verandert is het noodzakelijk dat broeikasgassen niet meer vrijkomen in de lucht. Daarom stopt het gebruik van aardgas in woningen en bedrijven in Nederland in 2050. Gemeente Gouda wil al in 2040 CO2-neutraal zijn en dus helemaal op duurzame bronnen overgestapt zijn. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe Gouda dit stap voor stap voor elkaar kan krijgen.

Hoe is de Transitievisie Warmte gemaakt?
Bureau De Warmte Transitie Makers heeft in 2020/2021 uitgebreid onderzoek gedaan in de stad. Technisch is gekeken naar bouwjaar, benodigde warmte, opbouw van buurten en wijken, isolatie van panden, kosten voor isolatie en aanleg van een nieuw systeem. Daarnaast is met veel inwoners en andere partijen gesproken, want bij zulke grote veranderingen als de warmtetransitie is samenwerking van groot belang.

Verkenningsbuurten
Bij het aardgasvrij maken van een stad zijn, naast alle inwoners, veel partijen betrokken. Stedin als netbeheerder en de woningcorporaties die veel woningen hebben verdeeld over de stad. Bedrijven vormen een aparte groep. Met al deze partijen én met een aantal actieve bewoners is veel overleg geweest. De bewoners organiseerden bijeenkomsten in hun buurten en er zijn enquêtes gehouden. In het eerste onderzoek kwamen vier buurten naar voren om op korte termijn te starten. Die buurten zijn “verkenningsbuurten” genoemd.

Meer onderzoek
Er zijn inwoners die vol enthousiasme willen beginnen of al begonnen zijn. Maar er zijn ook veel inwoners die grote zorgen hebben. Voor hen gaat het te snel en vormen bijvoorbeeld de kosten een probleem. Daarnaast is op veel plekken in de stad nog onduidelijk welke warmteoplossing het meest geschikt is. Daarom is de voorlopige conclusie dat Gouda nog meer moet onderzoeken, voordat zij kan overstappen op een schoon en betaalbaar alternatief voor aardgas. In twee verkenningsblokken wordt bekeken welke warmte-oplossing mogelijk is.

Jouw reactie telt
De gemeenteraad neemt over de Transitievisie Warmte in december 2021 een beslissing. De Gouwenaars konden de afgelopen maanden een reactie geven op de Transitievisie Warmte.

Zie voor nadere informatie op: www.maakgoudaduurzaam.nl