mainImage

Testevenement op GOUDasfalt smaakt naar meer

5 juli 2022, 11:09 uur
Lokaal

In samenwerking tussen de Gemeente Gouda, GOUDasfalt, Mass events en andere stakeholders is er een traject doorlopen om het testevenement van 4 juni te houden op GOUDasfalt. De eerste resultaten van dit experiment zijn bekend. Ondanks dat er rondom geluid verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, smaakt het testevenement naar meer. De eerste resultaten uit de evaluatie zijn naar de gemeenteraad van Gouda verstuurd.

Het geluid werd op een aantal vaste meetpunten gemeten. De meetpunten met de naam City en Warehouse, zijn de meetpunten voor de podia. Samengevat ging het meeste geluid voor de omgeving richting het
oosten. Ook ontstond er meer reflectie van het geluid dan gedacht richting de zone Gouderaksedijk 63-77. Die extra reflectie ontstond door een schuine bestaande betonwand van het GOUDasfalt terrein die anders uitpakte dan in de modellen berekend was. Tijdens het evenement zijn hier de maximale geluidswaarden op afgestemd door onder andere de hoger gelegen speakers van het warehouse podium uit te zetten of aan te passen.

Met de vaste meetpunten in combinatie met mobiel meten blijkt dat het goed werkbaar is om hierop de boxen in te regelen om zo niet boven de wettelijke binnenwaardenormen voor geluid uit te komen. Hiermee kunnen ook weersinvloeden zoals de windrichting actief meegenomen worden. Wel is het voorstel bij een aantal woningen aan onder andere de Oude brugweg ook onderzoek te doen naar de gevelwering van geluid. Deze maakten geen onderdeel uit van het eerdere Peutz onderzoek omdat in dat onderzoek de podiumlocatie anders stonden en geen aanleiding gaven ook hier de gevelwaarden te meten.

Verkeer en parkeren
Het fietsparkeren was aan de oostzijde van de rotonde in de Schoonhovenseweg geregeld bij Promen. Hier is veel gebruik van gemaakt. Wel zijn er her en der “wild geparkeerde” fietsen aangetroffen. Meer bebording aan de westzijde van de Gouderaksedijk kan helpen dit te voorkomen. Het afsluiten van de Gouderaksedijk vrijwel aan het begin bij de rotonde van de werkte goed. Wel moeten de inrijkaarten voor bewoners aan de Goudseweg beter verspreid worden.

Crowd management
Op het terrein zelf zijn geen grote ongeregeldheden geconstateerd. Waar onrust was werd dat snel opgepakt en afgehandeld. De publieksvlakken voor de podia waren goed gevuld maar niet overbezet. Dat kwam mede omdat bij de bars, op het foodcourt en nabij de toiletten veel extra ruimte was waar met iets minder muziekgeluid veel werd ontmoet en gepraat met elkaar door de festival bezoekers. Overlast op de dijk bij komend en vertrekkend publiek is nooit geheel te voorkomen. De organisatie had zelf mobiele teams op de dijk bij het eind van het festival en ook stadstoezicht was paraat en gericht aanwezig.

Veiligheid
Ook al zijn er geen grote incidenten geweest, er is wel degelijk vooraf en tijdens het testevenement gekeken naar dit thema. Bij de schouw op vrijdag 3 juni zijn de laatste aanpassingen gedaan omdat bepaalde zaken in het terrein anders bleken dan vooraf gedacht. Denk daarbij aan bijvoorbeeld grote bakken die niet verzet bleken te kunnen worden waardoor bepaalde zaken anders opgesteld waren. Deze kleine aanpassingen leidde niet tot veranderingen voor bijvoorbeeld routing van hulpdiensten.

In totaal zijn er bij de ODMH en gemeente zes klachten binnengekomen uit de omgeving, voornamelijk over de hoeveelheid geluid, soms ook over bezoekers die op de dijk overlast gaven. Wel bleken de evenement organisatoren niet de gehele tijd direct telefonisch bereikbaar maar soms pas later na het inspreken van een boodschap. De evenement controle locatie was altijd bereikbaar om langs te lopen, ook voor omwonenden.

 


Foto: Gemeente Gouda