Subsidieregeling Klimaat & Ruimte om je tuin te vergroenen!

30 September 2021, 12:00 uur
Lokaal , Maak Gouda Duurzaam
mainImage

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. De gemiddelde temperatuur stijgt en de extremen worden steeds extremer. Het regent harder en vaak langer. Daartegenover blijft het soms voor langere periodes droog. De zeespiegel stijgt en daarnaast hebben we te maken met een langzaam dalende bodem. In Gouda is het grondgebied verdeeld over twee waterschappen: Rijnland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Met de nieuwe subsidie Klimaat en Ruimte geeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een financiële vergoeding voor jouw plannen om met deze veranderingen om te gaan. Dat geldt dan grofweg voor de gebieden Westergouwe en Stolwijkersluis.

De nieuwe subsidieregeling Klimaat en Ruimte is ingegaan op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2021 is er per jaar € 100.000 en in 2022 en 2023 zelfs € 200.000 euro beschikbaar. Als klimaatbewuste bewoner of organisatie is een subsidie aan te vragen tot maximaal € 50.000 om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op het eigen perceel. Dit perceel moet zich bevinden binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De subsidie wordt verleend voor:

1. vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten;

2. waterberging: het opvangen van regenwater op het eigen perceel;

3. afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen op het eigen perceel (in plaats van op het riool).

Door deze maatregelen wordt je leefomgeving groener, wordt er bewuster met regenwater omgegaan en is er minder wateroverlast!

Doe je mee? Ga je aan de slag met vergroenen? Op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard lees je meer informatie over de subsidieregeling Klimaat en Ruimte en wat de voorwaarden zijn. Het hoogheemraadschap kijkt uit naar de samenwerking!

Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft als taak te zorgen voor droge voeten, en schoon en voldoende water. Voor deze organisatie is het dus noodzakelijk om rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom ondersteunen ze bewoners, bedrijven, maatschappelijke partijen en onze samenwerkingspartners in hun beheersgebied.