mainImage

Subsidie Samen Aardgasvrij Gouda 2022 nu beschikbaar

24 november 2021, 19:05 uur
Lokaal, Maak Gouda Duurzaam

In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie. Sommige bewoners gaan een stap verder, zij willen gezamenlijk met hun buren aan de slag. Dat komt goed uit, want in 2040 wil de gemeente aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Gouwenaars die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) willen maken, kunnen daarom subsidie krijgen. Gemeente Gouda riep daarvoor de subsidie Samen Aardgasvrij Gouda 2022 in het leven. Daarmee kunnen bewoners maximaal 5.000 euro subsidie krijgen voor advies- en proceskosten.

Wil je de subsidie direct aanvragen of de voorwaarden bekijken? Klik dan op onderstaande link! Dan word je doorverwezen naar de gemeentepagina over deze subsidie. Hieronder vind je kort uitgelegd wanneer de informatiebijeenkomst plaatsvindt en wat in het kort de proces- en advieskosten inhouden.

Digitale informatiebijeenkomst Samen Aardgasvrij Gouda
Op 14 december is er om 19u30 een digitale informatiebijeenkomst van Samen Aardgasvrij Gouda. Deze wordt uitgezonden vanuit het Huis van de Stad. Kan je echt niet digitaal aanschuiven? Dan kan je ook fysiek aansluiten. Op deze avond zullen twee eerdere initiatiefnemers vertellen over hun ervaringen met deze subsidie, krijg je meer informatie over kosten die de gemeente subsidieert en is alle gelegenheid om vragen te stellen.

Wil je je hiervoor aanmelden? Mail dan jouw naam, adres en e-mailadres naar [email protected] onder vermelding van Informatiebijeenkomst Samen Aardgasvrij. Je ontvangt vervolgens extra informatie. Meld het ook in deze mail als je echt niet digitaal kan aansluiten. Meld je aan voor de hybride informatiebijeenkomst (dat betekent: digitaal inloggen is mogelijk en ook ter plaatse in de raadszaal 30 personen) 14 december om 19u30.

Wat zijn advieskosten?
Advieskosten zijn eigenlijk alle kosten die voor jouw initiatief nodig zijn om een projectidee of -plan verder uit te laten werken door een professioneel adviesbureau. Dat kan bijvoorbeeld het onderzoeken van de aardgasvrije mogelijkheden voor een voorbeeldwoning zijn, of om te laten onderzoeken hoe kansrijk een bepaalde warmtebron is in jullie straat. Het is hiervoor dus wel de bedoeling dat anderen ook van deze kennis gebruik kunnen maken en dat jullie deze kennis ook delen met jullie buurt of straat.

Wat zijn proceskosten?
Proceskosten zijn kosten voor bijvoorbeeld organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten. Deze kosten kunnen helpen om bekendheid te geven aan jouw initiatief, samenwerkingsverband of coöperatie. Ook kunnen ze helpen bij het daadwerkelijk oprichten van jouw vereniging of coöperatie. De kosten die daarbij komen kijken kan je met deze kosten financieren. Ook communicatie, zoals flyers, posters of andere middelen kan je met deze subsidie bekostigen.

Geleerde lessen delen met elkaar
De geleerde lessen uit deze subsidies worden gebruikt om alvast te leren voor de Goudse wijkaanpakken. Ook worden initiatiefnemers gevraagd om hun ervaringen te delen via Maak Gouda Duurzaam en Energienetwerk Gouda.

De huidige subsidie is een vervolg op de eerdere subsidie Samen Aardgasvrij Gouda. Van die subsidie maakten 9 groepen gebruik. Zij vroegen bijvoorbeeld subsidie aan voor het opzetten van een lokale samenwerking, waarbij nieuwe leden een warmtescan ontvangen, het onderzoeken van de mogelijkheden voor een buurtbatterij en het organiseren van een buurtactie voor zonnepanelen.


Foto: Gemeente Gouda