mainImage

'Samen dragen we bij aan het groene karakter van Gouda'

18 oktober 2021, 10:51 uur
Lokaal, Maak Gouda Duurzaam

Gouda is een groene stad. Niet alleen door de vele natuur waarmee de stad is omringt, maar ook binnen de stadsmuren wordt er veel waarde gehecht aan voldoende groen. De gemeente heeft als regel dat bij elke planontwikkeling minimaal 15% openbaar groen moet komen. Dat is goed voor het klimaat, de biodiversiteit en de kwaliteit van de lucht, maar natuurlijk ook gewoon heerlijk om in te wonen!

Bewoners, vrijwilligers en organisaties komen vaak met haalbare, groene initiatieven. De gemeente geeft hier gehoor aan met de bevlogen wethouder Hilde Niezen: “Samen dragen we bij aan het groene karakter van Gouda. Naast dat het belangrijk is voor de natuur, helpt veel groen ook bij het verminderen van bodemdaling, hittestress en wateroverlast. Bomen mogen oud worden in Gouda. Waar mogelijk voegen we meer groen toe en planten we bomen die weer jaren meekunnen.”


Foto: Gemeente Gouda, Astrid den Haan