Gouds Dagblad | Rabobank Hollandse IJssel gaat iets bijzonders doen

Rabobank Hollandse IJssel gaat iets bijzonders doen

22 februari 2021, 19:15 uur
Lokaal

Rabobank Hollandse IJssel gaat iets bijzonders doen. Met alle Rabobanken in Nederland werkt Rabobank Hollandse IJssel met haar klanten, leden en partners aan een Coöperatief Convenant voor Nederland: een toekomstplan voor ons land dat Rabobank in het voorjaar van 2021 aanbiedt aan het nieuwe kabinet. Rabobank Hollandse IJssel roept Gouwenaars en regiogenoten op mee te praten over een toekomstplan voor Nederland: ‘Samen kunnen we kleine ideeën groot maken’. Doe je ook mee?

Rabobank Hollandse IJssel houdt op dinsdag 23 februari van 19u00-21u00 een online regiodialoog om informatie op te halen voor het convenant. En daar heeft de Rabobank jouw hulp bij nodig. Iedereen die betrokken is bij de leefomgeving van Gouda en omliggende plaatsen, brede welvaart en een mooi Nederland hoog op het verlanglijstje heeft staan, is van harte welkom om mee te doen. Je deelname is anoniem en voorkennis is niet nodig. Je mening is hetgeen wat telt... Inschrijven kan via deze link

Met duizend mensen tegelijkertijd overleggen over een toekomstplan voor Nederland. Kan dat in coronatijd? De Rabobank denkt van wel. In veertien regionale sessies worden ideeën ingezameld. Die voor Gouda en de regio Gouda vindt plaats op dinsdag 23 februari, van 19 tot 21u00. "We willen ophalen wat er leeft bij jou en in je omgeving", zegt directeur Judith Cok van de Rabobank Hollandse IJssel.

Hoe is het idee voor een Coöperatief Convenant voor Nederland ontstaan?
"In deze tijd van corona worden bepaalde problemen heel zichtbaar. Daar moeten we samen uit zien te komen. De Rabobank heeft altijd gedacht vanuit samenwerking. Wij geloven in de kracht van een coöperatie. Zo zijn we op dit plan gekomen. We willen ophalen wat er leeft bij de mensen."

Is het niet voorbehouden aan klanten?
"Nee, juist niet. We willen in de regio Gouda / Zuidplas en Krimpenerwaard met maximaal 1000 mensen aan de slag. In beginsel laten we iedereen toe. Er is dus alleen een maximum.  We roepen breed op. Heb je oplossingen of ideeën voor maatschappelijke en economische uitdagingen in onze regio, deel ze dan."

"Samen kunnen gewone mensen buitengewone dingen realiseren. Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen bereiken we meer dan alleen", zo gaat Cok verder. "De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Wij geloven dat we als land sterker uit de crisis komen zolang saamhorigheid en solidariteit de boventoon blijven voeren.  Daarom doen we iets bijzonders. Samen met  andere leden, klanten en beleidsbepalers uit onze regio werken we aan een coöperatief convenant, een toekomstplan voor Nederland. Gemaakt voor en door jou en de mensen en bedrijven om je heen. Natuurlijk gebruiken we de output ook voor het versterken van onze regio en klantbediening in Zuid- Holland.

Waarover gaan de deelnemers in gesprek?
"Wij gaan graag met jou in gesprek over de maatschappelijke en economische uitdagingen in de regio. Met jouw deelname draag je actief bij aan oplossingen en een concreet plan waarmee we de regio kunnen versterken. Nogmaals, de datum voor de online regiodialoog is 23 februari. Graag verwelkomen we je vanaf 18u50. De bijeenkomst start om 19u00 met een korte inleiding waarna we met elkaar in dialoog gaan. We sluiten rond 21u00 af", weet Cok.