PvdA Gouda verheugd over versneld verstrekken BSN voor bewoners AZC

1 December 2023, 10:16 uur
Lokaal
mainImage
PvdA Gouda
Max de Groot.

In de 29 november gepubliceerde gemeentelijke Nieuwsbrief  Vluchtelingenopvang lazen de raadsleden van PvdA Gouda tot hun grote vreugde dat het college met een pilot start voor ‘Versnelde inschrijving’. Vanaf december zullen twee extra medewerkers starten bij afdeling Burgerzaken die o.a. aan de slag gaan met een pilot ten aanzien van het versneld verkrijgen van BSN voor de bewoners van het AZC die daar recht op hebben.

In april dit jaar vroeg PvdA Gouda aan het college om te bezien of op korte termijn de gemeente Gouda naar Rotterdams model of in samenwerking met Rotterdam ook BSN kon gaan verstrekken om zowel werk mogelijk te maken als ook de mogelijkheid te bieden aan COA vluchtelingen om een vluchtelingen paspoort met terugreis visum aan te vragen. Op het verzoek van de PvdA antwoordde het college toen dit te gaan onderzoeken. De vragen hebben er nu concreet toe geleid dat dit echt gaat gebeuren!

Max de Groot: “Wij zijn blij dat het college nu middels een versneld verstrekken van BSN de bewoners van de AZC locatie die daar recht op hebben zo snel mogelijk de optie tot  betaald werk kan bieden.  De wachttijd om dit via de IND te regelen kan daardoor van tien tot vijftien maanden teruggebracht worden tot ongeveer 6 maanden. Het zo snel mogelijk aan het werk kunnen gaan is wat ons betreft van groot belang voor deze inwoners van onze stad om zo snel mogelijk te integreren.”