mainImage

Pijlstaartrog gespot in Gouderak

11 september 2020, 10:05 uur
Lokaal

In Gouderak zwemt een zoetwaterpijlstaartrog, een vis die van nature voorkomt in de Amazone in Zuid Amerika. De rog ziet er sierlijk uit, maar pas op, bij aanraking kan het dier gemeen steken. Daarom laat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de rog vangen door een specialist en overbrengen naar een geschikte opvanglocatie.

Op de video is de pijlstaartrog duidelijk te zien www.facebook.com

Een exoot hoort niet in de sloot
"Wettelijk is het verboden om dieren uit te zetten in de natuur. Een sloot is voor deze pijlstaartrog geen goede leefomgeving. Mogelijk gaat de vis hier dood", zo verklaart een woordvoerder van het schap. "Het is de vraag hoe de rog in dit water terecht is gekomen. Misschien heeft iemand een vijver of aquarium geleegd in de sloot?"

"Dieren die niet van nature hier voorkomen (exoten), kunnen overlast en schade veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat ze ziekten of schimmels verspreiden, of inheemse dieren en planten eten. Zo kunnen ze een risico vormen voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en de waterveiligheid. Vandaar de oproep: geen exoot in de sloot!", aldus de zegsman.

Melding maken
Zie je een vreemd (water)dier of plant in een sloot, singel, vaart of plas? Geef het dan door aan het waterschap via het meldingsformulier, of bel 010-4537200.