Overheid helpt mkb verduurzamen

7 August 2021, 08:30 uur
Lokaal
mainImage

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Zo is er subsidie beschikbaar voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur en subsidie voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen.

Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar. De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw).

Doelgroep
De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer. De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Opstellen en uitvoeren
Met de subsidie voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur kan de ondernemer een energieadviseur inschakelen. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering, welke energiewinst er valt te winnen in de bedrijfsvoering en met welke mogelijkheden de meeste energie valt te besparen.

Bij de subsidie voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, kan worden gedacht aan het inhuren van een accountant of projectleider voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van de financiering.