mainImage

Noodkreet van ondernemers Binnenstad Gouda

Op de foto vlnr: Centrummanager Hans van Aalst, voorzitter SBG Theo Krins, burgmeester Pieter Verhoeve en wethouder Thierry van Vugt.
11 januari 2022, 10:21 uur
Lokaal

De corona maatregelen hebben grote impact op onze samenleving en zeker ook op de ondernemers in de binnenstad van Gouda. Door de eerste lockdown zijn de reserves vaak op en de huidige lockdown dreigt – in ieder geval als deze periode wordt verlengd – diverse ondernemers de das om te doen. Anderen zullen stevig moeten interen op hun reserves en moeten zelfs privé geld gaan inzetten.

Wat de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) betreft moeten de winkels, horeca en de cultuursector daarom nu echt weer op een veilige manier opengaan. Om dit te onderstrepen heeft Theo Krins, namens het bestuur van de SBG, samen met centrummanager Hans van Aalst maandag een 'Noodkreet' aan burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Thierry van Vugt overhandigd. In die noodkreet wordt het Goudse stadsbestuur gevraagd de noodkreet te ondersteunen en over te brengen aan het Kabinet in Den Haag.

Zie en lees hieronder de Noodkreet:

Geacht college,

Hoelang houden wij dit nog vol? Blijven we uitkijken naar de volgende persconferentie om te horen wat er wél en niet mag? Wanneer deze lockdown verlengd wordt, zal ons mooie centrum steeds leger worden. Voor veel ondernemers heeft een verlenging desastreuze gevolgen de deuren zullen sluiten.

Verkoop uit online kanalen is voor 90% van de ondernemers volstrekt onvoldoende.

Uit onderzoek is gebleken dat click & collect slechts 10% van de benodigde omzet oplevert.(INretail 2021). Voor de ‘ruimhartige’ compensaties komen veel ondernemers niet in aanmerking of het dekt bij lange de lopende kosten niet. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Het is tijd dat het Kabinet zich actief gaat inzetten voor de ondernemers in de retail en horeca om hun voortbestaan te garanderen.

De Binnenstad Gouda komt steeds meer op de kaart als een gezellig, actief en bruisend   winkelgebied. Het trekt, naast lokaal publiek, mensen van heinde en ver. Als we niets doen, is de toekomst van onze binnenstad een leeg centrum met hier en daar een winkel. Geen zelfstandige winkeliers meer om over de horeca nog maar niet te spreken. Een leeg Centrum heeft verstrekkende gevolgen, denk alleen maar eens aan de toename van het aantal werkelozen. En wat te denken van de indirecte gevolgen, bijvoorbeeld voor alle ondernemers in de toeristische- en culturele sector. Want onze regio wordt er veel minder aantrekkelijk door. Of de sociale component, voor veel mensen is winkelen, horeca en cultuur immers een gezellig uitje.

Het baart ons ERNSTIG zorgen dat de consument, maar ook belangenbehartigers, denken dat de ondernemer volledig of grotendeels door de overheid gecompenseerd wordt. We beklemtonen dat dit bij heel veel, vooral kleinere, ondernemers, absoluut NIET het geval is en dat zij door deze nieuwe lockdown in ERNSTIGE problemen zijn gekomen.

Wij denken graag met de gemeente na over ideeën hoe de winkels, horeca, kappers, schoonheidssalons, culturele instellingen en dergelijke veilig open zouden kunnen en hoe de gemeente in nijpende situaties kan ondersteunen.

Uw steun richting de landelijke politiek is nu heel hard nodig! Om de politiek duidelijk te maken dat het zo ECHT NIET langer kan. Dat de huidige maatregelen de doodsteek zijn voor veel ondernemers. We moeten met elkaar dit echt niet langer accepteren. We kunnen op een veilige manier open. Graag geven we samen met het college een krachtig signaal af richting de landelijke politiek. We rekenen op uw steun.

We zien met belangstelling uit naar uw positieve reactie!

Namens het bestuur van de SBG,

Theo Krins, voorzitter SBG Gouda


Foto: Marten van der Maas