mainImage

Natuurvriendelijke oevers in Gouda lopen geleidelijk af

3 juli 2022, 11:54 uur
Lokaal, Maak Gouda Duurzaam

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water waar waterplanten en -dieren goed kunnen leven. In een steile oever hebben planten, vissen en andere waterdieren weinig leefmogelijkheden.
Bij een natuurvriendelijke oever trekken planten juist verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan.
Veel waterplanten zijn niet alleen mooi om te zien, maar zorgen ook voor een goede kwaliteit van het water. In Gouda passen we natuurlijke oevers toe waar dit kansrijk is, zoals in de wijk Westergouwe. Een natuurvriendelijke oever is niet mogelijk als er onvoldoende ruimte is of als de oever voor een groot deel van de dag in de schaduw ligt.


Door: Maak Gouda Duurzaam | Foto: Maak Gouda Duurzaam