Meer zekerheid voor Goudse buurthuizen; ‘Hun rol wordt belangrijker’

10 July 2024, 14:28 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Gouda

De rol van wijkcentra, buurthuizen en buurthuiskamers wordt in Gouda steeds belangrijker. De gemeente gaat deze laagdrempelige locaties voor ondersteuning in de buurt daarom meer zekerheid bieden. Zij kunnen vanaf 1 januari 2025 voor meerdere jaren tegelijk subsidie aanvragen.

“We zien dat dergelijke voorzieningen alleen maar belangrijker worden in een tijd waarin mensen steeds langer thuis wonen, zorg vaker aan huis wordt gegeven (ambulante zorg; dus minder opnames) en veel mensen zich eenzaam voelen”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman van onder meer Maatschappelijke Ondersteuning. “Voorzieningen in de buurt dragen bij aan verbinding, ontmoeting en leefbaarheid; het gevoel dat je erbij hoort en mee mag doen. Kortom, deze vorm van laagdrempelige ondersteuning in de eigen buurt vinden we belangrijk voor de sociale samenhang van onze stad”.

Jaarlijks subsidieert de gemeente wijkcentra, buurthuizen en buurthuiskamers met circa 2 miljoen euro. In Gouda gaat het om ruim 10 locaties. De nieuwe subsidieregeling ‘Ontmoeten en meedoen’ (per 1 januari 2025) voorziet niet alleen in meer zekerheid voor de betreffende organisaties door de mogelijkheid om subsidies meerjarig toe te kennen. Ook wordt het geld op basis van objectieve criteria verdeeld.

Heldere criteria

Wethouder Van Popering: “De criteria in de oude regeling waren niet helder genoeg. Daardoor ontstond te veel ruimte voor interpretatie. Dat lossen we met de nieuwe regeling op. Consequentie daarvan is wel, dat sommige organisaties en locaties misschien meer subsidie gaan ontvangen dan zij gewend waren, en andere minder. We kiezen daarbij wel de weg van de geleidelijkheid. Als een organisatie minder subsidie ontvangt, zorgen we voor een geleidelijke afbouw. Omgekeerd verhogen we subsidies geleidelijk”.

De herverdeling zorgt er ook voor dat er (op termijn) meer geld beschikbaar komt voor buurthuizen om, als zij dat willen, professionele ondersteuning in te huren. “De doelgroep voor sommige ontmoetingsplekken wordt – mede door de overal zichtbare beweging naar langer thuis wonen en ambulante zorg – ingewikkelder. Dat maakt de taak van vrijwilligers, die in wijkcentra en buurthuizen van oudsher zo’n belangrijke rol spelen, complexer”, zegt Anna van Popering daarover. “Met de nieuwe subsidieregeling geven we een impuls aan de verdere professionalisering van de locaties. Daardoor wordt de continuïteit meer gewaarborgd en de kwaliteit van ondersteuning versterkt”.