Meer en betere natuur in Gouda…, natuurverenigingen werken mee

25 May 2023, 15:43 uur
Lokaal
mainImage
PR

Ook in Gouda staat de natuur meer en meer onder druk. Gemeente Gouda is zich daar ook zeer van bewust en heeft daarom onderzoek laten doen door Bureau Viridis naar de stand van zaken. Het rapport, maar ook onderzoek van de Goudse natuurverenigingen zelf, laat zien dat, op enkele uitzonderingen na, de kwaliteit van de natuur (het aantal soorten in een gebied) matig of zelfs slecht is. Vooral de waterkwaliteit is zorgelijk. Dit najaar neemt de Goudse gemeenteraad besluiten over welke soorten in Gouda belangrijk genoeg zijn om hun aantallen te vergroten, hun leefgebieden te verbinden en hun positie in Gouda te versterken.

Waarom 50 icoonsoorten?
Omdat het niet mogelijk is om naar alle (planten en alle diergroepen) soorten te kijken, richt men zich zoals ook de provincie op zgn. icoonsoorten; soorten die kenmerkend zijn voor een bepaald leefgebied (ecosysteem). Om de gemeente hierbij te helpen, hebben de Goudse Natuurverenigingen in analogie met de 50 Goudse iconen (kaasmeisjes) van het 750 jarig bestaan van Gouda vorig jaar, een lijst van 50 Goudse natuuriconen samengesteld. Deze gaat dienen als basis voor de toekomstvisie van de natuurverenigingen op de natuur in Gouda.

Wat doen de Goudse natuurverenigingen?
De Goudse natuurverenigingen KNNV-Gouda e.o. en IVN IJssel en Gouwe doen veel meer voor de natuur in Gouda en omgeving dan het samenstellen van deze icoonsoortenlijst. Ze zijn gesprekspartner van de Gemeente, Staatsbosbeheer, twee Waterschappen en Provincie op het gebied van natuurontwikkeling en biodiversiteit. Verder doen ze aan natuurstudie, landschapsbeheer, geven cursussen en lezingen over de natuur en organiseren tal van natuuractiviteiten voor het publiek in de regio. Kortom, ze doen heel veel belangrijk werk.