Kindcentrum Goejanverwelle en SBO Park en Dijk bundelen krachten

11 April 2024, 13:27 uur
Lokaal
mainImage

Het schoolbestuur De Vier Windstreken kondigt met trots een bijzondere samenwerking aan tussen Kindcentrum Goejanverwelle en SBO Park en Dijk in Gouda. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap richting inclusief onderwijs.

Binnen de muren van Kindcentrum Goejanverwelle zal een nieuwe groep leerlingen van start gaan die mytylonderwijs zullen volgen. Mytylonderwijs is specifiek ontworpen om kinderen met een lichamelijke beperking en een eventuele leerachterstand te ondersteunen. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning in verband met lichamelijke beperkingen. Kindcentrum Goejanverwelle en SBO Park en Dijk zetten deze stap in samenwerking met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland, Basalt revalidatiezorg Gouda, Gemeente Gouda en Resonans onderwijs.

Er wordt gestart met groep 1, 2 en 3. Deze nieuwe groep zal ruimte bieden aan ongeveer 10 leerlingen. Eventueel zou dit in de toekomst uitgebreid kunnen worden. De kinderen krijgen les in hun eigen klas, met hun eigen leerkracht en waar nodig ondersteunend personeel. De samenwerking benadrukt inclusie en het samenbrengen van alle leerlingen. Tijdens het buitenspelen en diverse schoolactiviteiten zullen de kinderen van het hele kindcentrum elkaar ontmoeten, waardoor een warme en ondersteunende gemeenschap ontstaat waarin iedereen zich thuis voelt.

Deze samenwerking sluit naadloos aan bij de christelijke identiteit van De Vier Windstreken en beide scholen. Kindcentrum Goejanverwelle zet hiermee een belangrijke stap naar het bieden van ruimte voor elk kind, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen.

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheid, verloopt het aanmeldingsproces als volgt:

1. Uw kind heeft een TLV nodig die afgegeven is door het Samenwerkingsverband Midden-Holland.
2. Gebruik de entreesite (met TLV) voor verdere aanmelding.
3. De school zal zorgvuldig beoordelen of dit de beste plek is voor het kind.

Beide scholen streven naar een inclusieve toekomst, waarin elk kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien binnen onze scholen, SBO Park en Dijk en Kindcentrum Goejanverwelle. ‘We verwelkomen kinderen met open armen en zijn vastberaden om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.’