"Groenblauw Buurtidee" van hoogheemraadschap Rijnland

2 March 2023, 13:40 uur
Lokaal , Maak Gouda Duurzaam
mainImage

Steeds meer mensen weten het hoogheemraadschap te vinden met ideeën hoe zij de woonomgeving meer waterbewust en toekomstbestendig kunnen maken. En initiatieven op dit vlak krijgen hulp. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat nu met de tijdelijke subsidieregeling "Groenblauw Buurtidee" de initiatieven ondersteunen van actieve inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier, groener en duurzamer willen maken.

Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van waterbeheer, dat weten de waterschappen als geen ander. Zij kunnen de effecten van een stijgende zeespiegel, extreme regen en droogte niet meer alleen aan. Het antwoord ligt in een andere manier van werken en ook in onderlinge samenwerking.
Overheden, bedrijven, wetenschappers en inwoners dragen allemaal bij aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, waterbewustwording en de energietransitie. Enkele voorbeelden zijn: drij­ven­de tui­nen, schoolpleinen met meer groen en voorzien van voedselbosjes. In het beheergebied van Rijnland zijn al diverse groenblauwe initiatieven uitgevoerd, zoals de aanleg van groenblauwe schoolpleinen, parken en tuinen. Dit gebeurt met financiële steun of geleende spullen van het hoogheemraadschap. En goed voorbeeld doet goed volgen! Bekijk de voorbeelden.

Aanvraagprocedure
Heb jij een goed idee voor de buurt? Dan kun je vanaf nu jouw aanvraag indienen bij Rijnland. Hiervoor maak je gebruik van het aanvraagformulier (zie hieronder). Op 1 april 2023 sluit de aanvraagperiode. Dan gaat Rijnland alle aanvragen beoordelen.