Gouds Dagblad | Groen licht voor uitbreiding Albert Heijn op Goudse⁩ Markt
mainImage

Groen licht voor uitbreiding Albert Heijn op Goudse⁩ Markt

7 april 2021, 16:26 uur
Lokaal

Het college van BenW van de gemeente Gouda heeft het groene licht gegeven voor de uitbreiding van Albert Heijn op de Goudse Markt. En wel met de ruimten in de twee naburige leegstaande winkelpanden. Ahold heeft aangegeven dat de uitbreiding vooral een kwaliteitsverbetering betreft. Het winkelvloeroppervlak kan met de twee naburige winkelpanden uitbreiden van 560 m2 naar 740 m2.

De extra vierkante meters zullen gaan naar bredere gangpaden, meer kassa’s, een betere routering van klanten en voorraden en ook iets meer assortiment, met name op het gebied van vers groente en fruit, en kant-en-klare maaltijden en salades. Het college stelt wel een aantal voorwaarden aan de uitbreiding en meer winkelgemak in groeiende binnenstad. Zoals het herstel van de pui, ingetogen reclame en herkenbare individuele monumenten, geen extra logistiekbewegingen, sedumdak tegen hittestress en vier woningen boven de winkel.

"Ahold en de gemeente Gouda zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over een mogelijke uitbreiding van het filiaal van de Albert Heijn aan Markt 50 met de panden Markt 52 en
Markt 53. Op 1 oktober 2020 is de aanvraag ontvangen voor het verbouwen en vergroten van de  supermarkt door winkelruimten Markt 52 en 53 hieraan toe te voegen. Op 25 maart 2021 heeft Omgevingsdienst Midden-Holland hiervoor een omgevingsvergunning verleend", aldus het college.

De Goudse Albert Heijn is de oudste Albert Heijn die nog op de oorspronkelijke locatie is gevestigd. De winkel heeft al ruim een eeuw een belangrijke lokale en buurtfunctie aan de Markt. Albert Heijn wil dit graag zo houden. "Om het pand toekomstbestendig te maken zijn zowel Albert Heijn als de eigenaren van de beide naburige panden bereid om te investeren. Het college is bereid om Ahold hierin te faciliteren en te behouden op deze historische locatie. Het inwoneraantal van binnenstad groeit. Onder meer door de succesvolle inzet op wonen boven winkels en grotere transformaties, zoals die van het voormalig Stadskantoor en het V&D-pand. Bij zo’n groei hoort ook een grotere vraag naar supermarktvoorzieningen", zo schrijft het college.

Bezwaar bewoners
De bewoners van de Naaierstraat waren niet blij met uitbreidingsplannen van het Albert Heijn filiaal aan de Markt, toen dat nieuws vorig jaar mei door Gouds Dagblad naar buiten werd gebracht. "De buurtbewoners maken zich daar grote zorgen over", zo liet Henkjan de Jong, voorzitter van de Buurtvereniging De Naaierstraat, toen weten. "Op 7 mei 2020 maakten we u reeds deelgenoot van onze zorgen over de verruiming van de openingstijden en laad- en lostijden van Albert Heijn aan de Markt. Dit leidt ertoe dat er extra leveringen worden gepland op zondag, bij het bevoorradingspunt in de Naaierstraat. Wij hebben hier grote bezwaren tegen. De publicatie in het Gouds Dagblad gaat een flinke stap verder en voegt hier een geheel nieuwe dimensie aan toe", zo schreef De Jong in een mail aan BenW en raadsleden van Gouda.

Gemeente, Albert Heijn en enkele vertegenwoordigers van buurtbewoners zijn inmiddels met elkaar in gesprek over het laden en lossen en afspraken die daarover gemaakt kunnen worden. Zo zijn er gesprekken geweest op 9 december 2020 en 7 januari 2021. Afspraken over laden en lossen zullen worden verankerd in samenhang met het nog te nemen maatwerkbesluit. Door de uitbreiding ontstaan geen extra vervoersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt conform afspraak met omwonenden vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en Albert Heijn. Uitgangspunt is dat de ervaren overlast in de Naaierstraat niet toeneemt, maar eerder afneemt. Bij de bevoorrading zullen de vrachtwagens net als nu niet zwaarder zijn dan twintig ton. Verder is het niet wenselijk om de bevoorrading zo veel mogelijk overdag via de Naaierstraat te laten verlopen. Buurtbewoners, Albert Heijn en gemeente zijn alle van mening dat het laden en lossen juist zo min mogelijk via de Naaierstraat dient te gaan. Ook wordt de bestaande koelinstallatie aan de achterzijde van de Albert Heijn vervangen door een zogenoemde gaskoeler die aanzienlijk minder geluid zal produceren: 35 dB(A) ten opzichte van 50 dB(A) huidige installatie.

 

 

 

 

 

 


Foto: Albert Heijn