Gouwenaars maken het centrum peukvrij; grote opkomst

18 March 2023, 12:03 uur
Lokaal
mainImage
Michel Klijmij-van der Laan Twitter

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan was zaterdagochtend om 10.00 uur bij de aftrap "Maak Gouda peukvrij. Veel vrijwilligers waren vanochtend aanwezig om Gouda te ontdoen van weggegooide sigarettenpeuken en mensen mensen er van bewust te maken dat peuken niet op straat of rioolputten horen. Peuken zijn van plastic en zorgen voor milieuverontreiniging. Even later gingen de vrijwilligers ook n de speeltuin in het Groenhovenpark aan de slag.

Ongeveer driekwart van de gerookte sigarettenpeuken wordt weggegooid op straat en belandt in het milieu. Door de giftige stoffen die achterblijven op peuken en de plastics waar het filter van gemaakt is, vormen peuken een forse bedreiging voor de natuur en voor dieren. Pas na 10 tot 15 jaar is er van een sigaret op straat niks meer over.

Gouda Peukenvrij zet zich in voor een peukenvrije binnenstad van Gouda en maakt mensen ervan bewust dat peuken niet op straat horen. Van 18 maart tot 1 april gaan we peuken opruimen. Deze actie is een vervolg op de Landelijke Opschoondag op 18 maart. Alle peuken worden verzameld, zodat we op 1 april de balans op kunnen maken. Hoeveel peuken hebben we verzameld in twee weken? En zijn de inwoners zich bewust van deze hoeveelheid en de gevolgen voor het milieu? Wist je dat één peuk op straat 1000 liter water kan vervuilen?