Goudse Stadhuis krijgt nieuwe functie als podium van de stad

19 September 2023, 09:36 uur
Lokaal
mainImage
ANP

Het college heeft gekozen voor een passende herbestemming van het Goudse stadhuis waarbij meer maatschappelijke betekenis en verbinding met de stad ontstaat. Het stadhuis is bijna 600 jaar oud en krijgt met deze herbestemming weer een centrale en levendige plek in de Goudse samenleving. Afgelopen jaar is gewerkt aan een definitief ontwerp en is een uitwerking gemaakt voor de toekomstige exploitatie. Als de gemeenteraad instemt met het plan en de vrijgave van het benodigd budget werken we aan de instandhouding van een topmonument met een programma voor iedere Gouwenaar. 

Wethouder Thierry van Vugt: “Het stadhuis is op weg naar haar 600ste verjaardag in 2059. Om deze mijlpaal in goede staat te kunnen bereiken, moeten we nu investeren. Dat doen we door de nodige renovaties uit te voeren en door het monument klaar te maken voor een duurzame toekomst. Duurzaam in energieverbruik, in toegankelijkheid én in programmering. Het stadhuis hoort bij ons Gouwenaars. We zijn als college dan ook trots deze voorstellen voor te mogen leggen aan de raad.”

Het Goudse Stadhuis is uniek in haar soort. Het middeleeuwse stadhuis staat in het hart van de stad en vormt het middelpunt en de trots van de Goudse samenleving. Boven de ingang is de spreuk ‘Audite et Alteram Partem ’ aangebracht, oftewel ‘luister ook naar de ander’. Een verwijzing naar het feit dat hier vroeger recht werd gesproken en tekenend voor de ziel van het stadhuis.

Vorig jaar is door de raad het concept van de herbestemming met als titel ‘Eigenzinnig Samenleven’ vastgesteld. Een invulling van het stadhuis waarbij luisteren centraal staat. Luisteren naar elkaar, het verleden, het heden en de toekomst in het middelpunt van Gouda en ontdekken hoe mensen hier al eeuwenlang samenleven. In de nieuwe invulling van het stadhuis ontdekt de bezoeker hoe men in Gouda al eeuwen samenleeft door naar elkaar te luisteren en elkaars eigenzinnigheid te respecteren.

In het ontwerp komt op de begane grond een horecavoorziening. De entreegebieden staan in verbinding met de markt. Op de verdiepingen komen werkplekken in het stadhuis, ruimtes om te vergaderen en bijbehorende faciliteiten; ook komt er kunst rond het thema samenleven. Afgelopen jaar is op verzoek van de raad gewerkt aan de uitwerking van een cultuur- en educatieprogramma. In de huidige sterzaal blijft ruimte om bijeenkomsten te organiseren. Ook kun je een kop koffie drinken in de burgerhal en de ceremoniële functie die het stadhuis van oudsher heeft, blijft behouden.  

Tijdens het ontwerpproces zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp met ingrepen die horen bij de herbestemming en een extra investering die hoort bij het onderhoud dat nodig is voor een gebouw van deze leeftijd. Door deze investeringen kan het Goudse stadhuis straks in topconditie op weg naar haar 600ste verjaardag in 2059.

De verduurzaming is een belangrijk onderdeel van het plan. In de plannen wordt uitgegaan van een CO2 reductie van 52%. Een gasloos stadhuis lijkt technisch haalbaar. Met deze ambitie is het stadhuis straks een voorbeeldproject voorbij de grenzen van Nederland.

Ook wordt het stadhuis beter toegankelijk voor mensen met een beperking. In samenwerking met het GAB (Gouds Adviesraad voor mensen met een Beperking) is gesproken over de toegankelijkheid van het stadhuis. Dit is meegenomen in de eerste ruimtelijke visie van het stadhuis. De belangrijkste maatregelen hierin zijn de realisatie van een lift en de aanpak van de entree gebieden. Hierdoor wordt het monument voor iedereen makkelijker te bezoeken.

Voor de exploitatie wordt een stichting opgericht die zich richt op de programmering van het stadhuis. Het Goudse karakter zal hierin voelbaar zijn, sociaal en inclusief, zoals ook de uitdrukkelijke wens is van de raad.